Breaking News

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຈ້ງການໂຈະ ການອອກວີຊ່າກັບດ່ານ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ…

ແບ່ງປັນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຈ້ງການໂຈະ ການອອກວີຊ່າກັບດ່ານ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ…

ເນື່ອງຈາກ ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ທີ່ຢູ່ນະຄອນອູ່ຮັ້ນ, ແຂວງ ຫູເປີ່ຍ, ສປ ຈີນ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ໃນ ສປ ຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ອາດຈະລະບາດມາຍັງ ສປປ ລາວ ກົມກົງສູນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈື່ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ໜ່ວຍງານວີຊ່າກັບດ່ານ ປະຈໍາຢູ່ດ່ານສາກົນ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ໂຈະການອອກວີຊ່າ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ ປະເພດທ່ອງທ່ຽວ ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ສປ ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການຊີ້ນໍາປ່ຽນແປງ

ແບ່ງປັນ