Author Page

31 Entries
Kuanjai

ປະຫວັດ ຫໍໄຕຣປີດົກເກົ່າ ( ໜອງລໍາຈັນ )

ແບ່ງປັນ

ຫຼາຍໆທ່ານອາດເຄີຍໄປທ່ຽວມາແລ້ວເນາະ ຫໍໄຕຣປີດົກເກົ່າ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຮ&#

Comments Off on ປະຫວັດ ຫໍໄຕຣປີດົກເກົ່າ ( ໜອງລໍາຈັນ ) / 66 View / 22/02/2017

ລ່ອງເຮືອ, ຊົມຫີນຍ້ອຍ …ຖໍ້າກອງລໍ – ນາຕານ

ແບ່ງປັນ

ມື້ນີ້ຈະຂໍແນະທ່ານໄປທ່ຽວສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂຶ້ນຊື່ຂອງແຂວງ ຄໍາ&#3

Comments Off on ລ່ອງເຮືອ, ຊົມຫີນຍ້ອຍ …ຖໍ້າກອງລໍ – ນາຕານ / 118 View / 21/02/2017

ເຊີນທ່ຽວໜອງຂຽວ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳຊາດ

ແບ່ງປັນ

ມື້ນີ້ ທີມງານ ຂວັນໃຈ ຈະມາແນະນໍາໃຫ້ທຸກທ່ານ ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສະຖານທີ່&#3735

Comments Off on ເຊີນທ່ຽວໜອງຂຽວ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳຊາດ / 119 View / 20/02/2017

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັດສີເມືອງ

ແບ່ງປັນ

ໃນມື້ນີ້ ທີມງານ ຂວັນໃຈ ຈະຂໍມາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ໜ້າຮັກທັງຫ&

Comments Off on ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັດສີເມືອງ / 1770 View / 17/02/2017

ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນເມືອງຮ້ຽມ

ແບ່ງປັນ

ອາກາດໜາວແນວນີ້ ແອດຄິດເຫັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມອົ&#3

Comments Off on ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນເມືອງຮ້ຽມ / 170 View / 16/02/2017