Breaking News

Event

ໜຸ່ມໂສດໜ້າຕີ (Joe) ເອົາຊະນະໃຈສາວໆທີ່ມີຄະແນນໂຫວດ

ສຸດທ້າຍ…!!! ຈາກການຮ່ວມໂຫວດ, ຮວ່ມໃຫ້ກຳລັງໃຈໜຸ່ມໂສດ ” ຂວັນໃຈສາວໆ2016 ” ມາຫຼາຍອາທິດ. ແລ້ວມື້ນີ້ເຮົາກໍໄດ້: ໜຸ່ມໂສດໜ້າຕີ (Joe) ເອົາຊະນະໃຈສາວໆທີ່ມີຄະແນນໂຫວດ ” ຂວັນໃຈສາວໆ2016″ ສູງສຸດ. #ພິເສດພ້ອມດ້ວຍ 4 ໜຸ່ມໂສດ: 1.THE WINNER KUANJAI SAO SAO 2016 No.03: Khampaseuth Lattanapanyar (Joe) 2.POPULAR VOTE No.05: #Bounpone PHOMMACHAK (Jacky)   3. MOST HEALTHY GUY No.07: Big’Thanongsith Douangpunya (Big)     4. MOST CHARMING GUY No.09: Fook …

Read More »