ວ້າວ!! 3 ມະຫາວິທະຍາໄລໃນລາວຕິດ Top ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ…

ແບ່ງປັນ

ຖ້າເວົ້າເຖິງວຽກງານການສຶກສາ ບ້ານເຮົາກໍຍັງເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດນາ ພັກ-ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍ ແລະ ກໍາລັງພັດທະນາ ແຕ່ດ້ານການສຶກສາບໍ່ໄດ້ນ້ອຍໜ້າໄປກວ່າປະເທດອື່ນເລີຍ ເພາະຈາກການຈັດອັນດັບຈາກ Webometrics 2020 ໂດຍມີມະຫາວິທະຍາໄລທັງໝົດ 30.000 ແຫ່ງທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນ ມີມະຫາວິທະຍາໄລຈາກ ສປປ. ລາວ ຕິດອັນດັບໄປ 3 ແຫ່ງ ໂດຍໃນນັ້ນລວມມີ:

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ (National University of Laos) ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 4.533 ຂອງໂລກ

Lao, Singaporean student gathering exchanging knowledge, promoting ...

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (National University Heath Science) ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 8.567 ຂອງໂລກ

Faculty of Law and Political Science National University of Laos ...

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (Souphanouvong University) ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 17. 577 ຂອງໂລກ

Education - LAOS

ສໍາລັບການຈັດອັນດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນອິງຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. PRESENCE: The global volume of contents published on the University webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google)
  2. OPENNESS: The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.
  3. EXCELLENCE: The academic published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities.
  4. IMPACT: The quality of the contents is evaluated through a “virtual referendum” counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties.

Cr: https://www.webometrics.info/en-Asia/Laos

ແບ່ງປັນ

error: ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມນຳເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ !!