Category : Story

ຖ້າຄິດຮອດກໍຕິດຕໍ່ກັນແດ່!!!

ແບ່ງປັນ

ເວລາມີໂທລະສັບຢູ່ໃນມືບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວໆຕ້ອງບອກທຸກຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ຂອງເຈົ້າຂອງຜ່ານໂລກອອນລາຍທັງໝົດດອກ ສິ່ງສໍາຄັນຄືຂໍໃຫ້ຮັບໂທລະສັບຄົນທີ່ກໍາລັງສົ່ງສັນຍານ ດ້ວຍຄວາມໃຈຈົດໃຈຈໍ່ນັ້ນແດ່…

Comments Off on ຖ້າຄິດຮອດກໍຕິດຕໍ່ກັນແດ່!!! / 39 View / 20/12/2016

ຢ່າເອົາເລື່ອງແຟນເກົ່າມາເປັນບັນຫາ!!

ແບ່ງປັນ

ສຳລັບຄູ່ຮັກທີ່ເລີກກັນໄປແລ້ວບໍ່ວ່າຈະຈົບລົງດ້ວຍສາເຫດໃດກໍ່ຕາມແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກຕ້ອງການຢາກເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ກັບໃຜຈັກຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ແລະ ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈ…

Comments Off on ຢ່າເອົາເລື່ອງແຟນເກົ່າມາເປັນບັນຫາ!! / 41 View / 13/12/2016

ຄວາມຮັກບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈ

ແບ່ງປັນ

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທຸກຄົນ ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານການມີຄວາມຮັກມາແລ້ວ ສ່ວນຕ&#

Comments Off on ຄວາມຮັກບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈ / 101 View / 15/11/2016

90% ຂອງຄູ່ຮັກ ເລີກກັນຍ້ອນເລື່ອງເງິນ

ແບ່ງປັນ

ຮັກແທ້ແຕ່ຍັງຜິດກັນຍ້ອນເງິນ!! ເລື່ອງເງິນ-ຄໍາ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ສຳຄັ&#3737

Comments Off on 90% ຂອງຄູ່ຮັກ ເລີກກັນຍ້ອນເລື່ອງເງິນ / 223 View / 08/11/2016

ຢາກໃຫ້ຄົນຮັກຮູ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍພຽງໃດກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດ

ແບ່ງປັນ

ຄໍາວ່າ: ຮັກ ຄືການຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກກັນ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ກາ&#3

0 Comments / 139 View / 18/10/2016