Category : Chic Working Women

ເປັນກັນເອງ, ຕະຫຼົກເຮຮາ, ມັກໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ມັກແລກປ່ຽນປະສົບການ

ແບ່ງປັນ

ເພັນມາລີ ມີຄວາມຮັກມັກດ້ານການບັນເທີງເປັນຊີວິດຈິດໃຈມາຕັ້ງແຕ່ນ້&#3

Comments Off on ເປັນກັນເອງ, ຕະຫຼົກເຮຮາ, ມັກໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ມັກແລກປ່ຽນປະສົບການ / 245 View / 15/11/2016

ບຸບຜາມະນີ ຈຸນລະມະນີ “ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ” ​ເຖິງຜົນທີ່ອອກມາຈະເປັນແບບໃດກໍຕາມ

ແບ່ງປັນ

ປະຈຸບັນ ໃຜໆກໍມັກຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ ສະສົມປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍດ້ານ

Comments Off on ບຸບຜາມະນີ ຈຸນລະມະນີ “ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ” ​ເຖິງຜົນທີ່ອອກມາຈະເປັນແບບໃດກໍຕາມ / 182 View / 01/11/2016

ຜູ້ຈັດການທີ່ສຸຂຸມ ຕ້ອງດຶງພະລັງຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ

ແບ່ງປັນ

  ຜູ້ຈັດການຍິງຍຸກໃໝ່ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນທຸກເລື່ອງ ຮູ້ຈັກການບໍລິຫານຈ&#

0 Comments / 175 View / 20/09/2016

ດາລຸນນີ ພູມມະສັກ “ນັກທຸລະກິດທີ່ດີ ຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ”

ແບ່ງປັນ

ນາງ ດາລຸນນີ ພູມມະສັກ ຫຼື ດາ ນັກທຸລະກິດຍິງ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາສວຍງາມ ອາຍຸ 32

0 Comments / 203 View / 07/09/2016

ວິວໍລະດາ ຫຼວງໂຄດ ການອອກກຳລັງກາຍ ໃຫ້ທັງຄວາມສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ

ແບ່ງປັນ

ເຈົ້າຂອງຟິດເນັດລູກຊອດ ລາວ-ຫວຽດ ອາຍຸ 37 ປີ ວິວໍລະດາ ຫຼວງໂຄດ ເກີດ ແລະ ໃ&#3755

0 Comments / 70 View / 05/09/2016