Breaking News

ມາເບິ່ງ!!! ກຸ່ມສາວໂສດ 7 ຄົນ ສ້າງບ້ານເພື່ອເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນຍາມບໍານານ

ແບ່ງປັນ

ຕາມການລາຍງານຂອງເວບໄຊ shanghai.ist ໄດ້ແຈ້າງວ່າມີກຸ່ມສາວໂສດທີ່ເປັນໆໝູ່ສະນິດກັນ 7 ຄົນ ຮູ້ຈັກກັນມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໂດຍມີການໂອ້ລົມກັນວ່າມື້ໜຶ່ງຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງປັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ ແລະ ຕອນນີ້ສາວໂສດທັງ 7 ຄົນກໍໄດ້ພາກັນສ້າງບ້ານສໍາເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນແຖວຊານເມືອງ ກວາງໂຈ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 70 ກິໂລແມັດ

3
1

ໂດຍທັງ 7 ສາວ ໄດ້ລວມເງິນກັນສ້າງບ້ານຫຼັງນີ້ ປະມານ 4 ລ້ານຢວນ ($580,000) ຫຼື ປະມານ 17.8 ລ້ານບາດ ໃນການ Renovate ບ້ານຫຼັງນີ້ ທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ໃນຍາມບໍານານ

2

ແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງຝຶກທັກສະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການໃຊ້ຊີວິດຍາມບໍານານ

7
6
8

ຮຽບຮຽງໂດຍ: KuanjaiMagazine

ຂໍ້ມູນຈາກ: YOUNGSOAD

ແບ່ງປັນ