Breaking News
ລອຍນ້ຳຂ້າມນ້ຳຂອງເດືອດ!

ລອຍນ້ຳຂ້າມນ້ຳຂອງເດືອດ!

ແບ່ງປັນ

ລອຍນ້ຳຂ້າມນ້ຳຂອງເດືອດ!

ດາມ່າເຂົ້າໂຕໂນ້ຢ່າງໜັກ ກັບພາລະກິດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ One Man & The River ໜຶ່ງຄົນລອຍຫຼາຍຄົນໃຫ້ ໂຄງການລອຍນ້ຳຂ້າມນ້ຳຂອງ ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ ໃກ້ຈະມາຮອດນີ້້ ຖືກວິຈານໜັກພໍສົມຄວນ

ເຖິງແມເຈົ້າໂຕຈະຕັ້ງໃຈເຕັມຮ້ອຍທັງກາຍ ແລະ ໃຈ ແຕ່ໂລກໂຊຊຽວໃນໄທ ແມ່ນເດືອດໜັກ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ໂຄງກການນີ້ຈະສ້າງຄວາມເດືຶອດຮ້ອນໃຫ້ທີມແພດ ແລະ ພະຍາບານ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງຂອງພາຍຸ, ຟ້າຝົນ, ສະພາບອາກາດແປປວນ ເຊິ່ງມັຍບໍ່ໄດ້ສ່ຽງພຽງໂຕໂນ່ຄົນດຽວ ແຕ່ຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ທີມງານຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດ ຫາກເກີດມີກໍລະນີສຸກເສີນຈະເປັນພາລະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້

ຂອບໃຈທີ່ມາ : khaosot
#k#kuanjai See less

ແບ່ງປັນ