Breaking News

ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂອ້ລົມ

ແບ່ງປັນ
[English Text Below]
💬 ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂອ້ລົມ 💬

ເພື່ອຈາລຶກພິທີເປີດຂອງໂຄງການ IMPACT Biz ຢ່າງເປັນທາງການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການ UNDP ຈະຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ສປປລາວ ເພື່ອປຶກສາໂອ້ລົມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພ້ອມທັງພາຍໃນປະເທດເຮົາ ໃນການຍິດຖືມາດຕະຖານສາກົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວມຮັບຜິດຊອບ. 🌐🇱🇦📈

ຮັບຊົມການຖ່າຍທອດສົດໄດ້:
📆 15 ກັນຍາ 2022
⏰ 9:00 ໂມງເຊົ້າ – 12:10 ໂມງສວາຍ
🎥 Facebook Live ທີ່ TARGET Magazine

💬 ADVANCING RESPONSIBLE BUSINESS STARTS WITH DIALOGUE 💬

To mark the inception of the IMPACT Biz Project, the Ministry of Industry and Commerce, Lao National Chamber of Commerce and Industry, Embassy of Japan in Laos ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປລາວ, and UNDP Lao PDR will host a Dialogue on Responsible Business Practice in Lao PDR to discuss the global, regional, and Lao PDR’s local trends in upholding international standards for responsible business practice. 🌐🇱🇦📈

Join the Dialogue on Facebook:
📆 15 September 2022
⏰ 9:00 am – 12:10 pm
🎥 Facebook Live on TARGET Magazine

#IMPACTBizLaos | #RespBizLaos ดูน้อยลง— กับ UNDP Lao PDR

ແບ່ງປັນ