Breaking News

ວິໄຈເຜີຍ! ຄົນມັກສອດຮູ້, ສອດເຫັນເລື່ອງຄົນອື່ນເກັ່ງ ອາຍຸຈະຍືນ-ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ແບ່ງປັນ

ຊຸບຊິບກັນເກັ່ງ! ວິໄຈເຜີຍຄົນທີ່ມັກສອດຮູ້ຊອດເຫັນເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ມີໂອກາດຈະອາຍຸຍືນກວ່າຄົນປົກກະຕິ

ພາະຄົນທີ່ເຝົ້າສັງເກດເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ໃຜເຮັດຫຍັງ,​ ຢູ່ໃສ ຈະຮູ້ໝົດ ນິໄສເຫຼົ່າຈະກະຕຸ້ນຕຸ່ມເຜືອກຂອງພວກຂີ້ເມົ້າ ໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ ມີຊີວິດຊີ ຄືກັບໄດ້ປົດປ່ອຍເວລາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ

ສາມາດຫຼຸດອາການຄຽດໄປໃນໂຕໄດ້

ບອກໄດ້ວ່າງານນີ້ອາຍຸຍືນ100ປີແທ້ໆ ເພາະເລື່ອງໄທບ້ານຄືງານຂອງເຮົາ

ແບ່ງປັນ