Breaking News

Bandith Ladpakdy

ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ_ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ_ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 👉 ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານ ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຕ້ອງດຳເນີນການແນວໃດກ່ອນ? ໂພສນີ້ມີຄຳຕອບ! ຕິດຕໍ່ຫາທະນາຄານທັນທີ ເມື່ອຮູ້ວ່າທ່ານໂອນເງິນຜິດບັນຊີ.ເຂົ້າໄປທີ່ທະນາຄານ ເພື່ອປະກອບເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຫຼັກຖານໃນການໂອນເງິນຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບພະນັກງານທະນາຄານ ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບ.ທະນາຄານຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອແຈ້ງຜົນໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ. ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ_ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

Read More »

ເມື່ອບັດ ATM ຖືກຕູ້ກືນທ່ານຈະມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃນເບື້ອງຕົ້ນແນວໃດ?

ເມື່ອບັດ ATM ຖືກຕູ້ກືນທ່ານຈະມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃນເບື້ອງຕົ້ນແນວໃດ? 💳 ໃນກໍລະນີທີ່ບັດ ATM ຂອງທ່ານ ຖືກຕູ້ກືນ ທ່ານຄວນປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: 1️⃣ ໂທຫາພະນັກງານ ຕາມເບີສາຍດ່ວນທີ່ຕິດໜ້າຕູ້ ATM: ແຈ້ງຊື່-ນາມສະກຸນ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງເຈົ້າຂອງບັດ;ເລກລະຫັດຕູ້ ATM;ວັນທີ ທີ່ໃຊ້ຕູ້ ATM. 2️⃣ ລໍຖ້າພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ: ເພື່ອນັດໝາຍວັນເວລາ ໃຫ້ລູກຄ້າມາຮັບເອົາບັດ ATM ຄືນ. 3️⃣ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ ທພລ ທ່ານສາມາດໄປຮັບບັດ ATM ທີ່ຈຸດບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້ໂທແຈ້ງໄປເບື້ອງຕົ້ນ: ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາສປອດ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ.

Read More »

#ເຕືອນໄພ‼️ ມິດສາຊີບໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບ ໃນການຫຼອກເອົາຊັບສິນເງິນຄຳມາເປັນຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການໃຊ້ຊ່ອງທາງ Social Media

#ເຕືອນໄພໃນປັດຈຸບັນ ມິດສາຊີບໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບ ໃນການຫຼອກເອົາຊັບສິນເງິນຄຳມາເປັນຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການໃຊ້ຊ່ອງທາງ Social Media ມາເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຫຼອກລວງປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ ມີສະຕິ ແລະ ຮູ້ທັນກົນລະຍຸດ ຂອງມິດສາຊີບ ທ່ານສາມາດ ສຶກສາຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນໂພສດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືໄດ້ທັນເຫດການ

Read More »

ທຸກໆ ວັນເສົາອາທິດຫຼາຍໆທ່ານ ອາດເຄີຍພົບເຫັນ ລົດສີຟ້າຂາວ ຈາກຮ້ານ Kaogee Cafe ທີ່ບຶງທາດຫຼວງ That Luang Lake

ທຸກໆ ວັນເສົາອາທິດຫຼາຍໆທ່ານ ອາດເຄີຍພົບເຫັນ ລົດສີຟ້າຂາວ ຈາກຮ້ານ Kaogee Cafe ທີ່ບຶງທາດຫຼວງ, ພ້ອມທັງສຳຜັດກິ່ນຫອມຂອງເຂົ້າຈີ່ອົບໃໝ່ ເຂົ້າໜົມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ກາເຟສົດໆຫອມໆ. ຫຼັງຈາກຢ່າງອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ກໍ່ສາມາດມານັ່ງຫຼີ້ນ ແລະ ດື່ມກາເຟ ຈາກເມັດກາເຟແທ້ ທີ່ຄັດສັນມາຢ່າງດີ ເລີ່ມຕົ້ນວັນດີໆ ຂອງທ່ານດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍ, ພົບປະຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ເຂົ້າຈີ່ແຊບໆ ກາເຟຫອມໆ~ ພໍ້ກັນຢູ່ທີ່ ບຶງທາດຫລວງຄືເກົ່າເດີ້ ທຸກຄົນ —————Don’t forget to join us every weekend at Kaogee en Route! We are open every Saturday and Sunday from 6:00am – 9:00am. Start …

Read More »

ສຳຜັດປະສົບການຊາວນາ ທີ່ທົ່ງນາ ວຽງທາລາ ວັງວຽງ ລີສອດ Experience Laos as Lao

ສຳຜັດປະສົບການຊາວນາ ທີ່ທົ່ງນາ ວຽງທາລາ ວັງວຽງ ລີສອດ~ ບັນຍາກາດທຳມະຊາດກັບວິວພູເຂົາ ແລະ ທົ່ງນາຂອງເມືອງ ວັງວຽງ ຈອງຫ້ອງພັກໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ ວຽງທາລາ, ບ້ານຫ້ວຍແຍ້ ເມືອງວັງວຽງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ & ຈອງຫ້ອງພັກ 020 5657 5111 This weekend We would like to invite you to Viengtara Vangvieng Resort~ Experience Laos as Lao with natural atmosphere and the rice fields view of VangVieng. Booking Now ViengTara, Ban Huayae …

Read More »