Breaking News

ເກີບ

ເກີບເກ໋ໄກ໋ ໃສ່ແຂ່ງໜ້າຝົນ

ໃນລະດູຝົນແບບນີ້, ກ່ອນຈະອອກຈາກເຮືອນ ສາວໆຄົງຈະກັງວົນວ່າຝົນຈະຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ເກີບຄູ່ງາມຂອງເຮົາປຽກເປື້ອນ.. ມື້ນີ້ ຂວັນໃຈມີເກີບ ຮູບຊົງເກ໋ໄກ໋ ສາມາດໃສ່ແຂ່ງສາຍຝົນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ຊະນະທຸກສາຍຕາທີ່ແນມເບິ່ງໂລດແຫຼະ !!

Read More »