Breaking News

ເກີບ

ເກີບ 5 ແບບ 5 Style 2016 ນີ້ ສາວໆກໍ່ຄວນມີໄວ້ຈັກແບບ 2 ແບບເນາະ!!!

ເກີບ 5 ແບບ 5 Style 2016 ນີ້ ສາວໆກໍ່ຄວນມີໄວ້ຈັກແບບ 2 ແບບເນາະ!!! White-heels       Lace-up-shoes       Silver-heels     Sling-back-heels     Sneakers     ເປັນຢ່າງໃດກັນແດ່ກັບເກີບ 5 ແບບ 5 Style ທີ່ເຮົາໄດ້ນຳມາຝາກໃນມື້ນີ້ ເປັນຢ່າງໄດທ່ານ ກໍ່ລອງເລືອກໄດ້ຕາມແບບ Style ຂອງທ່ານເອງເລີຍເດີ້!!!

Read More »

ເກີບເກ໋ໄກ໋ ໃສ່ແຂ່ງໜ້າຝົນ

ໃນລະດູຝົນແບບນີ້, ກ່ອນຈະອອກຈາກເຮືອນ ສາວໆຄົງຈະກັງວົນວ່າຝົນຈະຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ເກີບຄູ່ງາມຂອງເຮົາປຽກເປື້ອນ.. ມື້ນີ້ ຂວັນໃຈມີເກີບ ຮູບຊົງເກ໋ໄກ໋ ສາມາດໃສ່ແຂ່ງສາຍຝົນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ ຊະນະທຸກສາຍຕາທີ່ແນມເບິ່ງໂລດແຫຼະ !!

Read More »