Breaking News

ຍິນດີນໍາ!!!ກະແຕ ພັນລະຍາຂອງ ເຕິ້ນ ຕະວັນ ຖືກຫວຍລາງວັນທີ່1

ແບ່ງປັນ

ດວງເຮັງສຸດໆ!!! ກະແຕ ພັນລະຍາຂອງໝູຸ່ມ ເຕິ້ນ ຕະວັນ ນັກສະແດງໄທ ຖືກຫວຍລາງວັນທີ່1 ຮັບຊັບແຕ່ຕົ້ນປີເລີຍ ກະແຕໄດ້ໂພສຂ່າວດີໂດຍເຜີຍພາບລູກສາວ ນ້ອງມີຍາ ພ້ອມຈັບໃບຫວຍເລກທີ 384395 ຊິ່ງຕົງກັບເລກລາວງວັນທີ1 ງວດທີ 17 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າເຮັງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປິເລີຍ…ແນວຄົນມັນເຮັງ…

ແນວໃດຂວັນໃຈກໍຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນໍາເດີ.

ແບ່ງປັນ