Breaking News

“Whitney Wolfe Herd” ມະຫາເສດຖີທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ສ້າງ App Bumble

ແບ່ງປັນ

ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ Whitney Wolfe Herd ຜູ້ທີ່ສ້າງແອັບ Bumble ເຊິ່ງເປັນແອັບໃຫ້ແມ່ຍິງຈີບຜູ້ຊາຍກ່ອນ ຈາກປີທີ່ແລ້ວແອັບຫາຄູ່ກໍເລີ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມາແຮງເຖິງ 70% ຕໍ່ປີ. ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ Start up Unicorn ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈົນກາຍເປັນມະຫາເສດຖີໝື່ນລ້ານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງລ່າສຸດ ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນ “ມະຫາເສດຖີທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດແຫ່ງປີ 2021” ສຸດຍອດອີຫຼີແມ່ຍິງຄົນນີ້!!!

Bumble CEO Whitney Wolfe Herd is coming to Disrupt SF | TechCrunch
Bumble, One of the Top Dating Apps, Is About to Go Public. We Pored Over  Its 247-Page Filing to Find 4 Key Takeaways.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ Whitney ກໍໄດ້ລະດົມທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Nasdaq ໄດ້ກວ່າ 2.2 ລ້ານໂດລາສາຫະລັດ ໂດຍມີການຖືຫຸ້ນໃນບໍລິສັດ ຮ້ອຍລະ 12 ຫຼື 21.54 ໝື່ນລ້ານຫຸ້ນ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊັບສິນສຸດທິຢູ່ທີ່ 1.5 ພັນລ້ານໂດລາສາຫະລັດ ເຊິ່ງລາວຍັງໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິນັກທຸລະກິດຍິງທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ນໍາບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ ພຽງອາຍຸ 31 ປີເທົ່ານັ້ນ.

Dating app Bumble's founder, Wolfe Herd becomes youngest billionaire
Whitney Wolfe Net Worth, Husband, Married, Age, Height, Bumble, Bio

ຮຽບຮຽງໂດຍ: Kuanjai Magazine

ຂໍ້ມູນຈາກ: ອາຍຸນ້ອຍຮ້ອຍລ້ານ

ແບ່ງປັນ