Breaking News

ທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ (ທລຝ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມ​ກັບຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອສະໜອງທຶນຈໍານວນ 2,1ຕື້ ກັບ ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຢູ່ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ແບ່ງປັນ

ເພື່ອສະໜອງທຶນຈໍານວນ 2,1ຕື້ ກັບ ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຢູ່ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ມີນາ 2021 ທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ (ທລຝ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມ​ກັບຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ Lao Plaza, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຫຼ້າສາຍ ນວນທາສິງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສໍາລັບການຮ່ວມມືໂຄງການສະໜອງທຶນໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຢາກຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກໍາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4357-1024x683.jpg

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຫຼ້າສາຍ ນວນທາສິງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກໍານົດທິດທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_3805-2-1024x683.jpg

ກ່ຽວກັບຄະນະສະເພາະກິດການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ

ຄະນະສະເພາະກິດການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກໍານົດທິດທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ. ໂດຍມີ ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ອາກໂນ ໂກລີເອ, ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ຂອງການດໍາເນີນການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານທຸລະກໍາທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຕັມຮູບແບບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ: ດ້ານການສຶກສາ, ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼື ການບໍລິການ.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_3812-1024x683.jpg

ກ່ຽວກັບທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳ​ກັດ ​ແມ່ນ​ທ​ະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ ​ທະ​ນາ​ຄານ BRED (ກຸ່ມບໍລິສັດ BRED) ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ.

ທ່ານ ອາກໂນ ໂກລີເອ, ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານລາວ – ຝຣັ່ງ ແລະ ທ່ານ ຫຼ້າສາຍ ນວນທາສິງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ສອງໜ່ວຍງານ ໃຫ້ກັບບັນດານັກຂ່າວແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງໂຄງການ

This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4317-1024x683.jpg

BRED ເປັນທະນາຄານ ຮ່ວມທຶນກັບທະນາຄານ Populaire ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1919 ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 200.000 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີຊັບສິນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 4.4 ຕື້ ເອີໂຣ. ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ BPCE ທີ່ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 17 ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າໝູ່ທົ່ວໂລກ. BRED ມີສາຂາຢູ່ທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມ້ຽນມາ), ທະວີບອາຟຣິກາ (ຈີບູຕີ ແລະ ເອທິໂອເປຍ) ແລະ ພາກພື້ນປາຊີຟິກ (ນິວຄາເລໂດເນຍ, ຟິຈິ, ວານູອາຕູ ແລະ ໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມອນ). ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. 

ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ www.bfl-bred.com ເພື່ອຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ.

This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4302-1024x683.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4341-1024x683.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4350-1024x683.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 424A4345-1024x683.jpg
ແບ່ງປັນ