Breaking News

Clip

ມາເບິ່ງ! ຈາກອະດີດເຖິງປັດຈຸບັນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະລືມໄປແລ້ວ ວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນອາດີດເປັນແນວໃດ? ແລະຄົນລຸ່ນໃໝ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນ, ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າ ມື້ນີ້ “ລູກຊາວບ້ານ” ຈະພາທ່ານຮື້ຟື້ນຄວາມຊົງຈຳໃນອາດີດ ກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລອງປຽບທຽບເບິ່ງວ່າ ເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປານໃດ? ດັ່ງຮູບພາບລຸ່ມນີ້: ປະຕູໄຊໃນອະດີດ ປະຕູໄຊໃນປະຈຸບັນ ທາດດຳໃນອະດີດ ທາດດຳໃນປະຈຸບັນ ທາດຫຼວງໃນອະດີດ ທາດຫຼວງໃນປະຈຸບັນ ບຸນຊ່ວງເຮືອນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປີ 1989 ບຸນຊ່ວງເຮືອນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປະຈຸບັນ ການສັນຈອນໃນອະດີດ   ການສັນຈອນໃນປະຈຸບັນ

Read More »