Breaking News

Outfit

Street Style ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ!!

ສາວໆ ປະຈຸບັນການແຕ່ງໂຕແນວ Street Style ຖືວ່າເປັນແນວທີ່ກຳລັງມາ… ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍເລີຍໃດ  ໂດຍສະເພາະການແຕ່ງໂຕແບບສະບາຍໆ ພ້ອມດ້ວຍເກີບຜ້າໄບ ໄປໃສໄປກັນ ເພາະສາວໆບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງແຕ່ງໂຕໜັກໆ ເວີ້ໆ ຊົ່ວຈະອອກບ້ານໄດ້ແຕ່ລະເທື່ອເປັນຊົ່ວໂມງອີກແລ້ວ , ເພາະຖ້າສາວໆແຕ່ງແນວ Street Style ຈະເບິ່ງເປັນສາວ Cool ຂື້ນມາທັນທີ ບໍ່ມີຕົກຍຸກແນ່ນອນ!!  

Read More »

Beautiful Orange

ມື້ນີ້ເວັບໄຊ້ ວາລະສານ ຂວັນໃຈ ຈະພາສາວໆມາອັບເດັດແຟຼຊັ່ນ Women Outfit ເຊິ່ງມື້ນີ້ເປັນໂທນສີຮ້ອນແຮງ ແລະ ຈະເປັນສີອື່ນບໍ່ໄດ້ເລີຍນອກຈາກສີສົ້ມ ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການ Mix and Match ໃຫ້ເຂົ້າກັນໃສ່ແລ້ວເຣີດສຸດໆ ສາວໆທັນສະໄໝບໍ່ຄວນພາດ.

Read More »

ສາວທັນສະໄໝຕ້ອງໜັ້ນໃຈໃນຊຸດສີຂາວ

ເປັນສາວທັນສະໄໝຕ້ອງໜັ້ນໃນຊຸດສີຂາວ, ສາວໆເອີ້ຍມາລອງເປັນສາວໜັ້ນຈັກມື້ເທາະ ກັບຊຸດຂາວໆແບບຊີວໆ ສາວໆຈະໃສ່ໄປຕາມງານປາຕີ້ ຫຼື ໃສ່ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນເບິ່ງໜັງຟັງເພງກໍ່ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຕົກຍຸກແນ່ນອນ!!!                

Read More »

ວິທີແຕ່ງໂຕ 2 ແບບ 2 Styles

ມື້ນີ້ຂວັນໃຈຈະມາແນະນຳວິທີແຕ່ງໂຕ 2 ແບບມາຝາກມາຕ້ອນສາວໆທຸກຄົນ ຫາກສາວໆທ່ານໃດທີ່ມີແຜນການກຽມໄປງານປາຕີ້ ແຕ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະແຕ່ງໂຕແບບໃດ ເຮົາເລີຍມີການແຕ່ງໂຕແບບ Sexy Dresses  ແລະ Cocktail Dresses ມາໃຫ້ສາວໆໄດ້ເລືອກກັນຕາມທີ່ມັກ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ: ແບບທີໜຶ່ງ   ແບບທີສອງ    

Read More »