Breaking News

ການຕັດໃຈຈາກຄົນຮັກ ມັນແສນຈະທໍລະມານ

ແບ່ງປັນ

ຄວາມໝົດຫວັງ, ຄວາມເສຍໃຈ ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ ເຄີຍປະສົບພົບພໍ້ກັນມາໝົດ ເພາະຊີວິດຂອງຄົນເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ມີໃຜດອກ ທີ່ຈະສົມຫວັງ 100% ແຕ່ເຮົາຈະສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແບບໃດ ຖ້າສະໝອງຂອງເຮົາຍັງຈື່ຈໍາແຕ່ເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຈັບຊໍ້າ ແລະການຕັດໃຈມັນກໍກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຕັດໃຈບາດດຽວບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດຕົວເອງ ປົດປ່ອຍເລື່ອງລາວ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ຮູ້ຈັກອອກໄປທ່ອງທ່ຽວກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ, ອອກກໍາລັງກາຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ່ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໄປທ່ຽວໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄປ ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຕົນເອງ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າເຈັບ ກໍຕ້ອງລະບາຍດ້ວຍການໄຫ້ອອກມາດັງໆ ເພາະການລະບາຍຄວາມເຈັບດ້ວຍການໄຫ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈໃນເວລາຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໃຫ້ອະໄພຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ອະໄພກັບທຸກສິ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມທຸກໃຈ ແລ້ວກັບມາຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ທຳໃຈໃຫ້ສະຫງົບເພາະຊີວິດຂອງເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງເຂັ້ມແຂງ

 

ແບ່ງປັນ