Breaking News

ໜຸ່ມໂສດໜ້າຕີ (Joe) ເອົາຊະນະໃຈສາວໆທີ່ມີຄະແນນໂຫວດ

ແບ່ງປັນ

ສຸດທ້າຍ…!!! ຈາກການຮ່ວມໂຫວດ, ຮວ່ມໃຫ້ກຳລັງໃຈໜຸ່ມໂສດ ” ຂວັນໃຈສາວໆ2016 ” ມາຫຼາຍອາທິດ. ແລ້ວມື້ນີ້ເຮົາກໍໄດ້:

ໜຸ່ມໂສດໜ້າຕີ (Joe) ເອົາຊະນະໃຈສາວໆທີ່ມີຄະແນນໂຫວດ

” ຂວັນໃຈສາວໆ2016″ ສູງສຸດ.

#ພິເສດພ້ອມດ້ວຍ 4 ໜຸ່ມໂສດ:

1.THE WINNER KUANJAI SAO SAO 2016

No.03: Khampaseuth Lattanapanyar (Joe)

15493461_1522007744480847_1548103009141533528_o

2.POPULAR VOTE

No.05: #Bounpone PHOMMACHAK (Jacky)

 

15419716_1522007654480856_9068138390410595026_o

3. MOST HEALTHY GUY

No.07: Big’Thanongsith Douangpunya (Big)

 

 

15392773_1522007674480854_2011017569986910794_o

4. MOST CHARMING GUY

No.09: Fook Saksun Saisananh (Fook)

 

15403784_1522007957814159_4339369181650064955_o

5. MOST SEXY GYU

No.02: Bank Oudomdeth (Bank)

 

15384565_1522008007814154_867990895388964209_o

ແບ່ງປັນ