Breaking News

ຢາກສໍາເລັດເກັ່ງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້! ຄວາມເກັ່ງຕ້ອງມາພ້ອມກັບຄວາມອົດທົນ!!

ແບ່ງປັນ

ຂວັນໃຈພາມາແກະຮອຍຄວາມສໍາເລັດຈາກ “ແປ້ງ ຂວັນຊະນົກ” CEO Wink Whiteຈາກຊີວິດມີແຕ່ໜີ້ກ້ອນໃຫຍ່ ແລ້ວເຮັດແນວໃດຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດມູນຄ່າ 1000 ລ້ານບາດ?

ແປ້ງ ຂວັນຊະນົກ ນັກທຸລະກິດຍິງອາຍຸນ້ອຍ1000ລ້ານຈາກປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແບຣນ Wink White ເປັນແບຣນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມ ມີທັງ Health care, skin care, ອາຫານເສີມ ແລະ ອື່ນໆອີກກວ່າ 10 ຊະນິດສົ່ງອອກຂາຍທົ່ວ AEC ມີຕົວແທນເກືອບ 20.000 ຄົນ

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ ແປ້ງ ເລີ່ມຕົ້ນເລີຍຄືຄອບຄົວລົ້ມລະລາຍຕິດໜີ້ຫຼາຍສິບລ້ານ ຈົນພໍ່ແມ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຮຽນໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນ ແປ້ງ ເປັນຄົນມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່ານິຍົມຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕ້ອງຮຽນໜັງສືເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສໍາເລັດ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍແມ່ຮຽນຕໍ່ໂດຍຢືມໜີ້ຈາກ ກຍສ (ໜີ້ຈາກມະຫາໄລ) ແລະ ເລີ່ມເອົາເງິນທີ່ຢືມໄດ້ 1600 ບາດ ມາລົງທຶນຊືື້ສະບູມາຂາຍ ຈົນເວລາຜ່ານມາ 10 ປີຕອນນີ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງແບຣນຄວາມງາມຢ່າງ Wink White ມີມູນຄ່າ 1000 ລ້ານບາດ!!!

ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືເຄັດລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງສາວແປ້ງ?

1 ເປັນຄົນເຕັມທີ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ

2 ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ

3 ຫາຈຸດແຂງຂອງໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວຕໍ່ຍອດຄວາມສາມາດນັ້ນ

4 ຫາສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ ແລ້ວເບິ່ງໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້

5 ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ສໍາເລັດຄື ຕ້ອງແກະຮອຍໃຫ້ເກັ່ງ ຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ຖອດບົດຮຽນຈາກຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃຫ້ໄດ້ ວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງ? ເຮັດແນວໃດ? ແລ້ວໂຕເຮົາເດຄວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຈຸດໃດ?

Key ສໍາຄັນທີ່ສຸດອີກຈຸດໜຶ່ງຂອງຄວາມສໍາເລັດ: ຢາກສໍາເລັດເກັ່ງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຕ້ອງທົນພ້ອມ!!!

ແບ່ງປັນ