Breaking News

Nissan NAVARA ໃໝ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງແອບມືຖືສະມາສ໌ໂຟນ ນຳເອົາສາລະບັນເທິງ ການບອກເສັ້ນທາງ ຄວາມປອດໄພຜ່ານລະບົບ Connect A-IVI 

ແບ່ງປັນ

ນິດສັນ (Nissan) ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພ,ຄວາມເປັນປະໂຫຍດ, ຄວາມອັດສະລິຍະຫລາຍດ້ານໃຫ້ຂອງລົດກະບະ  Nissan NAVARA Premium Plus ດ້ວຍຄວາມສະດວກຂອງເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະເພື່ອການຂັບຂີ່ (Nissan Intelligent Mobility (N.I.M.).

ຈໍສາລະບັນເທິງ Nissan Connect A-IVI ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງແອບຈາກມືຖືສມາສ໌ໂຟນ ໂດຍການນຳເອົາສາລະບັນເທິງ,ການບອກເສັ້ນທາງ,ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງອື່ນອີກມາລວມໄວ້ໃນລົດຂອງທ່ານພຽງແຕ່ສຽບສາຍໂທລະສັບເຊື່່ອມຕໍ່ກັບລົດ.

i)      ແຜນທີ່ຈະປາກົດຂຶ້ນມາເທິງຫນ້າຈໍໂດຍການເປີດແອບນຳທາງ turn by turn (ທ່ານສາມາດໃຊ້ມືສຳຜັດຊູມເຂົ້າ-ຊູມອອກໄດ້)

ii)     ໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກຈໍສາລະບັນເທິງ (ຫລືສາມາດເລືອກພິມເທິງຈໍໄດ້)

iii)    ສາມາດຈັດວາງເພງທັງຫມົດທີ່ມີໃນລາຍການລວມທັງເພງອອນລາຍໄວ້ເທິງຫນ້າຈໍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ມືສຳຜັດເລືອກວາງຢູ່ເທິງຈໍສາລະ ບັນເທິງ Nissan Connect A-IVI

iv)    ສະດວກໃນການໂທລະສັບໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈັບໂທລະສັບຂຶ້ນມາ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງໃນການປະຕິບັດງານ

v)   ສາມາດໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງເພື່ອໃຫ້ລະບົບອ່ານຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຢູ່ໃນມືຖືສະມາສ໌ໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມດຽວນັ້ນ ສາມາດສັ່ງໃຫ້ຕອບຂໍ້ຄວາມກັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ

vi)    ສາມາດໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງໃນການຄົ້ນຫາຄື່ນສະຖານີວິທະຍຸທີ່ທ່ານມັກຟັງ

vii)   ຫນ້າຈໍເມນູຫລັກມີ ລາຍການ/ທາງລັດທີ່ປັບແຕ່ງຫນ້າຈໍໄດ້ງ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃຊ້ລົດ

 

 

ໃນປະຈຸບັນ, ລົດກະບະນິສັນໄດ້ມີການເພີ່ມລະບົບໃຫ່ມຂຶ້ນມາເພື່ອຄວາມທັນສະໄໝດ້ວຍ ຈໍສາລະບັນເທິງທີ່ສາມາດສັ່ງງານດ້ວຍສຽງພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມືຖືສະມາທ໌ໂຟນ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Apple CarPlay) ທີ່ປັບປ່ຽນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ຫລື ຜູ້ຂັບຂີ່ໄດ້ສຳຜັດເຖິງປະສົບການໃຫ່ມຂອງລົດຈໍສາລະບັນເທິງ Nissan Connect A-IVI ຖືກອອກແບບມາທັນສະໄໝສະດຸດຕາດ້ວຍການນຳໃຊ້ກຣາຟຟິກທີ່ສວຍງາມ ທີ່ເພີ່ມຄວາມຫລູຫລາ ແລະ ຄວາມນ່າດຶງໃຫ້ກັບລົດເຊິ່ງຫນ້າຈໍສາມາດສຳຜັດ ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ້ຫລາຍແບບ

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຫລິ້ນມີຄວາມງ່າຍ,ໄວ ແລະ ສະດວກສຳລັບຄົນຂັບໃນເວລາຂັບຂີ່. ຫນ້າຈໍເມນູຫລັກມີ ລາຍການ/ທາງລັດທີ່ປັບແຕ່ງຫນ້າຈໍໄດ້ງ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃຊ້ລົດ

ຮີບຟ້າວເຂົ້າມາທົດລອງຂັບ ແລະ ຈັບຈອງເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ທີ່ໂຊລູມນິດສັນໃກ້ບ້ານທ່ານ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລົດນິດສັນທຸກລຸ້ນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ທີ່ເວບໄຊທ໌ www.nissan-lao.la ຫລື ຕິດຕາມເຟສ໌ບຸກແຟນເພຈ໌ໄດ້ທີ່ fb.com/NissanLaos/

ແບ່ງປັນ