Author Page

17 Entries
pou peng

ອົງການ UNICEF ສຸມໃສ່ 7 ແຜນງານໃຫຍ່

ແບ່ງປັນ

ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ! ຣາຊີນີປະເທດແບນຊິກຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ພະຣາຊີນີ ມາ

Comments Off on ອົງການ UNICEF ສຸມໃສ່ 7 ແຜນງານໃຫຍ່ / 162 View / 22/02/2017

ການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີດ

ແບ່ງປັນ

ປັດຈຸບັນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົ້ງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີ&#3

Comments Off on ການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີດ / 83 View / 21/02/2017

ໄລຍະ 3 ເດືອນການເຂົ້່າ-ອອກຂອງພາຫະນະ, ຜູ້ໂດຍສານຫຼຸດລົງເກືອບ 50%

ແບ່ງປັນ

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 1 ໄດ້ຈັດກອ&#3719

Comments Off on ໄລຍະ 3 ເດືອນການເຂົ້່າ-ອອກຂອງພາຫະນະ, ຜູ້ໂດຍສານຫຼຸດລົງເກືອບ 50% / 2116 View / 20/02/2017

ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຂົ້າສູ່ສາກົນ (ມີຄຼິບ)

ແບ່ງປັນ

ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ &#3

Comments Off on ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຂົ້າສູ່ສາກົນ (ມີຄຼິບ) / 19 View / 17/02/2017

ສື່ມວນຊົນ ສໍາເລັດເຄື່ອນໄຫວມອບເຄື່ອງໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ແບ່ງປັນ

ໃນໂອກາດເດີນທາງ ໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້, ສື່ມວນຊົນ &#3

Comments Off on ສື່ມວນຊົນ ສໍາເລັດເຄື່ອນໄຫວມອບເຄື່ອງໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ / 37 View / 16/02/2017