Breaking News

ຊາວເນັດຮືຮາ!! ອາບນໍ້າແຊ່ຄໍາຮັບຂວັນລູກສາເກີດໃໝ່ ຈົນກາຍເປັນທີ່ມາ “ເກີດມາເທິງກອງເງິນກອງທອງ”

ແບ່ງປັນ

ເກີດມາເທິງກອງເງິນກອງທອງ ພໍ່ແມ່ອາບນໍ້າຄໍາຮັບຂວັນລູກສາວ… ເປັນພາບທີ່ສ້າງຄວາມຮືຮາໃຫ້ສື່Online ເປັນວົງກວ້າງ ສໍາລັບເລື່ອງລາວການອາບນໍ້າຄໍາຮັບຂວັນລູກສາວ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ Facebook: ເບເບ້ ຊະນະໄວ ໄດ້ໂພສພາບລູກສາວໃນໄວແຮກເກີດ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າ “ອາບນ້ຳຄຳໃຫ້ລູກສາວ ຂໍໃຫ້ລູກສາວທັງສອງຂອງອີ່ແມ່ Bayrin &Bayron ໃຫຍ່ມາເປັນຄົນຄຳຮູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງພີ່ນ້ອງ, ໃຫຍ່ມາຂໍໃຫ້ລູກຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນທຸກໆດ້ານເດີ້” ຫຼັງຈາກໂພສດັ່ງກ່າວເມື່ອຖືກເຜີຍແຜ່ລົງສື່ອອນລາຍກໍ່ຖືກແຊອອກໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ມີຊາວເນັດຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເຖິງຄວາມມັ່ງມີສີສຸກຂອງຄອບຄົວນີ້ ພ້ອມອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງເກີດໃໝ່ທັງສອງເຕີບໂຕມາເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີຂອງພໍ່ແມ່ ໃຫ້ສົມກັບຄວາມຮັກທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້…

ແບ່ງປັນ