Breaking News

ໝົດປັນຫານໍ້າມັນຂຶ້ນລາຄາ ລໍ້າໜ້າໄປອີກ…

ແບ່ງປັນ

ກັບລົດພະລັງງານໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບ 100% ຮັກໂລກ ຫຼຸດຜ່ອນມັນລະພິດ ເໝາະກັບໂລກຍຸກໃໝ່
ບອກເລີຍວ່າງາມ ແລະ ຫຼູຫຼາແຮງ!!! ກັບພາບຢ່າງເປັນທາງການຂອງ “TOYOTA bZ4X” ເຊິ່ງຄວາມພິເສດສຸດເທ້ຂອງຄັນນີ້ຄື SUV ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບ 100% ຂັບໄດ້ໄວສູງສຸດ 500 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ການສາກ 1 ຄັ້ງ ອີທັງຍັງຮອງຮັບການສາກໄວ 150 w ແບັດເຕີລີ້ 0-80% ພາຍໃນ 30 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບລາຍລະອຽດອື່ນໆເບິ່ງໄດ້ຈາກພາບເລີຍ!! ລາຄາຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍ!!

ແບ່ງປັນ