Breaking News

ຊົມຄຣິບ…ຊ່ວງເຮືອເດືອນເກົ້າທີ່ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ຄູ່ຊິງຊະນະເລີດ

ແບ່ງປັນ

ຊົມຄຣິບ…ຊ່ວງເຮືອເດືອນເກົ້າທີ່ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ຄູ່ຊິງຊະນະເລີດ ລະຫວ່າງເຮືອບ້ານດອນແຊ້ມ ຊ່ວງກັບເຮືອພັນທະມິດ (ໄຊຍະບູລີ) .ໃນວັນທີ່ 09/09/2018, ເຊິ່ງເຮືອທີ່ຊະນະຄືເຮືອຊ່ວງບ້ານດອນແຊ້ມ. (ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ)

ຄຣິບ…ຊ່ວງເນືອເດືອນເກົ້າ ທີ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ຄູ່ຊິງຊະນະເລີດ ລະຫວ່າງເຮືອບ້ານດອນແຊ້ມ ຊ່ວງກັບເຮືອພັນທະມິດ (ໄຊຍະບູລີ) .ໃນວັນທີ່ 09/09/2018 ຊະນະຄືເຮືອຊ່ວງບ້ານດອນແຊ້ມ.

Posted by ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ Luangprabang City on Sunday, September 9, 2018

ທີ່ມາ: ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ Luangprabang City

ແບ່ງປັນ