Breaking News

ໜ່ວຍ​ງານ​ກວດ​ສອບເຢຍລະມັນ ອະນຸມັດການທົດລອງວັກຊີນຕ້ານໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນພ້ອມໃຊ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ…

ແບ່ງປັນ

ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງລະບາດໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການແພດຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ຄົ້ນຄິດວັກຊີນ ແລະ ຢາຕ່າງໆທີ່ສາມາດຮັກສາພະຍາດລະບາດດັ່ງກ່າວ ຫຼ້າສຸດ! ໜ່ວຍ​ງານ​ກວດ​ສອບ​ຂອງ​ເຢຍລະມັນ ອ​ະນຸ​ມັດ​ການ​ທົດລອງ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໄວ​ຣັສ​ໂຄ​ວິດ​-19 ກັບມະນຸດ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ວັກ​ຊີນ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ໂດຍ​ໄວ​ທີ່ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້…

ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ ຊາເເນວນິວເອເຊຍ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ສ​ະຖາ​ບັນ Paul-Ehrlich-Institut: PEI ໜ່ວຍ​ງານ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໃຊ້​ວັກ​ຊີນ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະມັນ​ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງ​ກາ​ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ 22 ເມສາ 2020 ອະ​ນຸ​ມັດການ​ທົດລອງ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສ​ໂຄ​ວິດ​-19 ກັບ​ມະນຸດ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທໍາອິດ​ຂອງ​ປະເທດ

ວັກ​ຊີນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່ພັດທະນາ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ໄບ​ໂອ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ “BioNTech” ຮ່ວມ​ກັບ​ບໍລິສັດ​ເພ​ສັດ​ກຳ​ຍັກ​ໃຫຍ່(Pfizer) ທີ່ມີ​ຊື່​ວ່າ “BNT1692”

Israel's envoy to Germany tests positive for COVID-19

ນັບເປັນ​ການ​ທົດລອງ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໂຄ​ວິດ​-19 ກັບມະນຸດ​ໂຄງ​ການ​ທີ່ 4 ຂອງ​ໂລກ​ ໂດຍ​ໃນ​ຂັ້ນ​ທໍາອິດ​ຈະ​ທົດລອງ​ໃນ​ຄົນສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ອາ​ຍຸ​ລະຫວ່າງ 18-55 ປີ ຈຳນວນ 200 ຄົນ ສ່ວນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ທີ່ 2 ຈະ​ທົດລອງ​ກັບ​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ລວມທັງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ໄວ​ຣັສ​ໂຄວິດ​ນີ້​ສູງ​ກວ່າ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ດ້ວຍ ແຕ່​ບໍ່​ລະ​ບຸ​ຊັດເຈນ​ວ່າ​ການ​ທົດລອງ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ມື້​ໃດ

Europe in coronavirus vaccine battle with US

PEI ລະ​ບຸ​ໃນ​ຖະແຫຼງການກວ່າ​ວ່າ ການ​ທົດລອງ​ນີ້​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ການເຮັດໃຫ້​ວັກ​ຊີນ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄວ​ທີ່ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໂດຍ​ການອະນຸມັດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ​ ການ​ທົດລອງ​ວັກ​ຊີນ​ຕົ້ນ​ແບບ​ອື່ນ​ໆ ໃນ​ປະເທດຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນອີກບໍ່ດົນ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: AllINLAOS.COM

ແບ່ງປັນ