Breaking News

ແຕ່ງໂຕແນວໃດ? ໃຫ້ Smart & Chic

ແບ່ງປັນ

ມາເບິ່ງການແຕ່ງໂຕແບບ Smart & Chic ທີ່ງ່າຍໆ, ແຕ່ງໄດ້ທຸກມື້ບໍ່ມີເບື່ອ ມີແບບໃດແດ່ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ!!!

1 ໂສ້ງຂາຍາວເກ໋ກັບເສື້ອຢືດ ແລະ ກະເປົາຄາດແອວ ເທ່ສຸດໆ

2 ໃສ່ເປັນຊຸດອ້ຽງ ຫຼືໂສ້ງແພບາງ, ເກີບໜັງ, ແລະ ຖົງຕີນຍາວສີລາຍ ກໍກິນຂາດແລ້ວ!

3 ໂສ້ງຢີນຂາບານ ແລະ ເສື້ອກ້າມເຄິ່ງໂຕ ເອົາຢູ່ທຸກສະຖານະການ

4 ເສື້ອຢືດ Oversize ກັບໂສ້ງຂາບານ, ແວ່ນ ແລະ ໝວກ ເທ່ແບບຫ້າວໆ

5 ແຈັກເກັດທີ່ບໍ່ເຄີຍຕົກຍຸກ, ໂສ້ງຂາຍາວ ບວກກັບກະເປົາພາຍ ແລະ ເກີບຜ້າ ເບິ່ງແນວໃດກໍເທ່

6 ເທ່ແບບວິນເທຈ ກັບເສື້ອຢືດ Oversize ແລະ ໂສ້ງຂາບານ ເທ່ແບບສະບາຍໆ

7 ເສື້ອເຊີດເກ໋ໆ ແລະ ໂສ້ງຂາຍາວສີດຳ ເທ່ແບບເຊີໆ

ຮູບພາບຈາກ: https://www.google.com/url?

ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ຫລື ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ນັກຂ່າວໄປເອົາຂ່າວ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ:
+856 20 28042166‭
+856 20 52172698‬
ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງເພຈ : Kuanjai Magazine

ແບ່ງປັນ