Breaking News

ງາມຊໍ່າໃດແຕ່ຖ້າເລັບບໍ່ປັງມີໂອກາດພັງໄດ້ເດີ້ສາວໆ!!

ແບ່ງປັນ

ມາສ່ອງຮ້ານເຮັດເລັບດີໆເດັດໆ ລາຄາບໍ່ແພງ ແຕ່ຄຸນນະພາບອອກມາດີ ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ເລັບ, ເພັ້ນເລັບ ຫຼືທາສີເລັບເຈວ… ມື້ນີ້ຂວັນໃຈໄດ້ຮວບຮວມບັນດາຮ້ານເຮັດເລັບມາໃຫ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ບອກເລີຍວ່າໃຜກໍາລັງຊອກຫາງານເລັບດີໆ ຕ້ອງບໍ່ພາດ ໄປເບີ່ງກັນເລີຍ!!ແອັດປັກລິ້ງເພຈຮ້ານໃຫ້ພ້ອມກ່ອງຮູບມັກຮ້ານໃດຖືກໃຈຮ້ານໃດກໍເລືອກໄດ້ຢ່າງສະບາຍເລີຍ…

TM Beauty & Nails

ສະຖານທີ່: ຢູ່ ໂພນສີນວນ- ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ທາງເຂົ້າຮ່ອມpizza company
ເບີຕິດຕໍ່: 02098226789

ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/tm1080
ຮູບພາບ: TM Beauty & Nails
Pipo Nail salon, Vientiane ປີໂປ້ຕໍ່ເລັບແຕ່ງເລັບ

ສະຖານທີ່: ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ ຮ່ອມຈີນດາມະນີ
ເປີດ: ວັນຈັນ ຫາວັນອາທິດ
ເບີຕິດຕໍ່: 856 20 22 288 030
ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/PipoNailsalon
ຮູບພາບ: Pipo Nail salon, Vientiane ປີໂປ້ຕໍ່ເລັບແຕ່ງເລັບ
Model nail
ສະຖານທີ່: ບ້ານທາດຫຼວງກາງຮ່ອມ4
ເບີຕິດຕໍ່: 020 94 116 043
ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/modelnail94116043
ຮູບພາບ: Model nail
4U nail Academy
https://www.facebook.com/4U-nail-Academy-104141258570115

ສະຖານທີ່: ໂພນສີນວນ
ເປີດ: ວັນຈັນ ຫາວັນອາທິດ
ເວລາ: 9:00 am-9:00 pm

ເບີຕິດຕໍ່: 020 92 206 868
ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/4U-nail-Academy-104141258570115
ຮູບພາບ: 4U nail Academy
Pipo Nail salon, Vientiane ປີໂປ້ຕໍ່ເລັບແຕ່ງເລັບ

ສະຖານທີ່: ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ ຮ່ອມຈີນດາມະນີ
ເປີດ: ວັນຈັນ ຫາວັນອາທິດ
ເບີຕິດຕໍ່: 856 20 22 288 030
ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/PipoNailsalon
ຮູບພາບ: Pipo Nail salon, Vientiane ປີໂປ້ຕໍ່ເລັບແຕ່ງເລັບ
Tyna Nail & Spa

ສະຖານທີ່: ບ້ານໜອງບອນ.ເມືອງໄຊເສດຖາ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີຕິດຕໍ່: 020 9212 6888
ລິ້ງເພຈ: https://www.facebook.com/Tyna-Nail-Spa-112375017342180

ຮູບພາບ: Tyna Nail & Spa

ແບ່ງປັນ