Category : ອາຫານເສີມ

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ!!! ກິນຢາຄຸມສຸກເສີນຕອນມີປະຈຳເດືອນໄດ້ບໍ່ ແລະ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ແບ່ງປັນ

ຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການກິນຢາຄຸມສຸກເສີນ ຖ້າສາວໆຈະກິນຢາຄຸມສຸກເສີນລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນຈະໄດ້ບໍ່? ການມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ພ້ອມມີລູກ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເລືອກໃຊ້ວິທີການກິນຢາ…

Comments Off on ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ!!! ກິນຢາຄຸມສຸກເສີນຕອນມີປະຈຳເດືອນໄດ້ບໍ່ ແລະ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່? / 78 View / 12/12/2016

ອາຫານເສີມພື້ນຖານທີ່ຄວນເລືອກບໍລິໂພກ

ແບ່ງປັນ

ອາຫານເສີມພື້ນຖານທີ່ຄວນເລືອກບໍລິໂພກ ວິຕາມີນບີຄອມເພຼັກ (Vitamin B-comples)ຄືອາຫານເສີມທີ່ລວມເອົາຕັ້ງແຕ່ ບີ 1 ຮອດ ບີ 12 ທີ່ປະກອບດ້ວຍສານຕ້ານອະນູມູຄນອິດສະຫຼະເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊີ່ງສຳຄັນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍຜູ້ໃຫຍ່ຄວນບໍລິໂພກປະມານ 50-100 ມີລີກຼາມຕໍ່ມື້ທຸກຕອນເຊົ້າ. ວີຕາມີນຊີ (Vitamin C)ເປັນວິຕາມີນທີ່ຕັບຂອງມະນຸດເຮົາບໍ່ສາມາດຜະລິດອອກມາເອງໄດ້ຈື່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຕີມເຕັມເຂົ້າຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນວິຕາມີນທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳຈື່ງບໍ່ສະສົມຢູ່ໃນຮ້່າງກາຍສາມາດກີນໄດ້ທຸກໆ 6 ຊົ່ວໂມງ ປະລິມານບໍລິໂພກທີ່ແນະນຳຄື 60-90 ມີລີກຼາມຕໍ່ມື້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ປະລິມານ 3000-6000 ມີລີກຼາມຕໍ່ມື້ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍວິຕາມີນຊີຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃຫ້ດີຂື້ນ ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາໃນຊ່ອງປາກ ແລະ ແຂ້ວ. ຊີງ (ZINC)ເປັນແຮ່ທາດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບສືບພັນ ແລະ ຮ໋ອກໂມນເພດ ແລະ ຊ່ວຍທົດແທນພະລັງງານທີ່ເສຍໄປກັບເຫື່ອມີການປະກອບ ຂອງໂປຼຕີນ…

Comments Off on ອາຫານເສີມພື້ນຖານທີ່ຄວນເລືອກບໍລິໂພກ / 24 View / 08/12/2016

ຂໍ້ຄວນຮູ້ຂອງອາຫານເສີມຫຼຸດນໍ້າໜັກ

ແບ່ງປັນ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ຂອງອາຫານເສີມຫຼຸດນໍ້າໜັກ      ອາຫານເສີມຫຼຸດນໍ້າໜັກ: ແບ່ງເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ 4 ປະເພດຄື: ກຸ່ມທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດການດູດຊຶມໄຂມັນ, ກຸ່ມທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການເຜົາຜານພະລັງງານ, ກຸ່ມທີ່ຊ່ວຍດຶງແປ້ງ ຫຼື Carbohydrate ມາເປັນພະລັງງານ ແລະ ກຸ່ມອາຫານໄຂມັນຕໍ່າ. ກຸ່ມອາຫານເສີມທີ່ຫຼຸດການດູດຊຶມໄຂມັນ ມັກມີສ່ວນປະກອບຂອງສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໄຂມັນທີ່ເຮົາຮັບກິນເຂົ້າໄປບໍ່ຖືກດູດຊຶມ ໂດຍຈັບເປັນກັບດັກຈັບໄຂມັນ ແລະ ຂັບຖ່າຍອອກມາ ດັ່ງນັ້ນການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງເທົ່າໃດກໍຂັບຖ່າຍອອກມາໝົດກໍເລີຍຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍ ການຮັບປະທານອາຫານເສີມກຸ່ມນີ້ຕ້ອງລະວັງແຮ່ທາດໃນຮ່າງກາຍບໍ່ສົມດຸນເພາະສານອາຫານບາງຢ່າງໃນຮ່າງກາຍກໍຕ້ອງການໄຂມັນມາຊ່ວຍດູດຊຶມນັ້ນເອງ. ກຸ່ມອາຫານເສີມທີ່ຊ່ວຍນໍາແປ້ງ ຫຼື Carbohydrate ທີ່ຮັບປະທານເຂົ້າໄປປ່ຽນເປັນພະລັງງານແທນທີ່ຈະເປັນໄຂມັນ ອາຫານເສີມຫຼຸດໄຂມັນ ອາຫານເສີມຫຼຸດນໍ້າໜັກນີ້ຖືວ່າເປັນວິທີການຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍທີ່ປອດໄພວິທີໜຶ່ງ ຖ້າອອກກໍາລັງກາຍປະສິດທິພາບການເຜົາຜານໄຂມັນເປັນພະລັງງານຈະເພີ່ມເປັນສອງເທົ່າເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຮ່າງກາຍມີພະລັງງານມາໃຊ້ພຽງພໍ ກຸ່ມອາຫານເສີມໄຂມັນຕໍ່າ: ອາຫານເສີມຊະນິດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ມັກແນະນຳໃຫ້ກິນແທນອາຫານບາງມື້ ໂດຍອ້າງວ່າອາຫານເສີມຊະນິດນີ້ໄດ້ຄິດສູດທີ່ມີສານອາຫານພຽງພໍ ໄຂມັນຕໍ່າເໝາະສົມແກ່ການຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງຄືອາຫານເສີມສູດຕ່າງໆນີ້ອາດບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ອາດຈະເກີດຜົນເສຍຕາມມາ ແລະ ບໍ່ສາມາດກິນໄດ້ດົນ.

Comments Off on ຂໍ້ຄວນຮູ້ຂອງອາຫານເສີມຫຼຸດນໍ້າໜັກ / 95 View / 18/11/2016

ຂໍ້ຄວນຮູ້ອາຫານເສີມຜິວພັນຂາວ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ

ແບ່ງປັນ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ອາຫານເສີມຜິວພັນຂາວ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ອາຫານເສີມຜິວພັນຂາວ: ຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງຄ່ານິຍົມຂອງຄົນສະໄໝນີ້ມັກຈະນິຍົມມັກຄົນຜິວພັນຂາວ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຜິວພັນບໍ່ຂາວໃສຕ້ອງການທີ່ຈະມີຜິວພັນທີ່ຂາວໃສເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບວ່າໂຕເອງງາມ ຜູ້ຜະລິດອາຫານເສີມຈຶ່ງມີການຜະລິດຄິດຄົ້ນອາຫານເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນຂາວຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢູ່ຕອນນີ້ກໍ່ຈະເປັນພວກ Glutathione ແມ່ນວ່າສານນີ້ຈະມີຢູ່ຕາມປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ກໍຢູ່ໃນສະພາບສົມດູນ ການທີ່ເຮົາໄປເພີ່ມໂດຍຂາດຄວາມລະມັດລະວັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍສູນເສຍໄດ້ອີກທັງຍັງມີຜົນຂ້າງຄຽງອີກ ທາງທີ່ດີຖ້າຈະງາມຄວນງາມຢ່າງປອດໄພໂດຍເລືອກອາຫານເສີມທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີສະຖານທີ່ຜະລິດ, ມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດີກວ່າ ແມ່ນວ່າອາດຈະບໍ່ສາມາດຂາວໄດ້ເທົ່າທີ່ຕ້ອງການແຕ່ຄວາມປອດໄພກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນສານສະກັດຈາກເປືອກຕົ້ນແປກກໍເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ປອດໄພໂດຍບໍລິສັດ Asian Life ໄດ້ມີການນໍາ Glutathione ສານສະກັດຈາກເປືອກຕົ້ນແປກ ແລະ ສານສະກັດຈາກຖົ່ວເຫຼືອງມາລວມກັນເພື່ອຜິວພັນສົດໃສຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ.  

Comments Off on ຂໍ້ຄວນຮູ້ອາຫານເສີມຜິວພັນຂາວ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ / 81 View / 07/11/2016

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມ-ເສີມອາຫານ

ແບ່ງປັນ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມ-ເສີມອາຫານ ຄວາມໝາຍຂອງອາຫານເສີມ ຫຼື ເສີມອາຫານ. ອາຫານເສີມຕາມທໍາມະຊາດ ເຫັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຕ້ອງມີອາຫານເສີມໃຫ້ທານຄູ່ກັບນົມແມ່ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ວຍບົດ, ຜັກບົດ ຫຼື ນົມຝຸ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົນຖ້ວນ. ອາຫານເສີມເມື່ອຮ່າງກາຍມີສາອາຫານບໍ່ຄົບ ຫຼື ບໍ່ພຽງພໍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນເງື່ອນໄຂຫຼາຍໆຢ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບຂາດສານອາຫານ. ຜະລິດຕະພັນອາຫານຕ່າງໆທີ່ເສີມຈາກອາຫານຫຼັກທີ່ເຮົາກິນປົກກະຕິ. ຕ້ອງການອາຫານເສີມເພື່ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ: ເມື່ອຕ້ອງການບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຈຶ່ງມີການເພີ່ມອາຫານເສີມໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຖ້າໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ຄົບຈຶ່ງຕ້ອງຫາຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານໃຫ້ຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ທັງເພື່ອບໍາລຸງສະໝອງ, ບໍາລຸງເສັ້ນຜົມ, ບໍາລຸງສາຍຕາ, ບໍາລຸງກະດູກເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ, Calcium, ຄໍລາເຈນ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການອາຫານເສີມ ຫຼື ຕ້ອງການບໍາລຸງໃນດ້ານໃດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ. ປ້ອງກັນພະຍາດດ້ວຍອາຫານເສີມ: ອາຫານເສີມເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງເຮົາຕ່າງຮູ້ວ່າການປ້ອງກັນດີກວ່າການແກ້ໄຂ ເພາະຖ້າເກີດພະຍາດ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍຂຶ້ນມາແລ້ວຕ້ອງເຮັດການປິ່ນປົວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າ ບໍ່ວ່າສຸຂະພາບຈະຊຸດໂຊມລົງ, ເສຍເວລາ,…

Comments Off on ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມ-ເສີມອາຫານ / 49 View / 25/10/2016