Breaking News

Money

ຄໍາຖາມໂລກແຕກ… ເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄວນຖາມ ຫຼືບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ? ມີຄໍາຕອບ!!!

ພໍດີໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຈາກ Page ໜຶ່ງຂອງໄທ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄໍາຖາມແທງໃຈ ຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ ທີ່ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຕ້ອງເຄີຍເຈິ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຖາມຈະເປັນໃຜກໍໄດ້ ບາງຄັ້ງກໍຄົນໃນຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ອ້າຍເອຶ້ອຍນ້ອງ ລວມໄປເຖິງລຸງ ປ້າ ອາວອາ ແລະ ນ້າຂ້າງບ້ານ… ເຊັ່ນວ່າ ເງິນເດືອນທໍ່ໃດ? ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນຄໍາຖາມທໍາມະດາທີ່ທຸກຄົນຄິດວ່າ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ບາງຄັ້ງເຮົາຊໍ້າພັດຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກຕອບ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈທີ່ຖືກຖາມເລີຍ ຫຼືບາງຄັ້ງເຮົາຊໍ້າພັດເປັນຄົນຢາກຮູ້ເງິນເດືອນຊາວບ້ານເຂົາຄືກັນ 555+ ມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງລະ? ສິ່ງທີ່ຄວນຄັ້ງຄໍາຖາມຫຼາຍກວ່າຄື ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມາຊອກຄໍາຕອບເລື່ອງເງິນເດືອນຈາກໝູ່ ກໍຍ້ອນວ່າ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນຈາກບໍລິສັດ ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຈະເຕີບໂຕໄປໄດ້ຫຼາຍນ້ອຍສໍ່າໃດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຢູ່ນີ້ທຽບກັນໃນຕະຫຼາດແລ້ວ ເຮົາບໍ່ໄດ້ກໍາລັງຖືກບໍລິສັດເອົາປຽບ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນສະທ້ອນອອກມາເລີຍວ່າ ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄວ້ວາງໃຈ ຫຼືຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນເລື່ອງເງິນເດືອນ ເຮົາເລີຍຕ້ອງອອກມາຊອກຄໍາຕອບທາງນອກເອງ ບັນຫາຄື ເມື່ອມາຊອກຄໍາຕອບຈາກພາຍນອກ ມັນກໍອາດຈະໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືເອົາມາທຽບກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນຄົນລະບໍລິບົດກັນ ແລ້ວເຮົາກໍຈະກັບມາພ້ອມກັບຄໍາຕອບທີ່ຜິດໆ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດທີ່ດີຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການສື່ສານກັບພະນັກງານແຕ່ລະຄົນດ້ວຍ ຖ້າເຂົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າເຂົາໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ເປັນທໍາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ຖ້າພະນັກງານກັບບໍລິສັດສື່ສານກັນດ້ວຍດີມາຕະຫຼອດ ເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຊອກຄໍາຕອບຈາກບ່ອນອື່ນເລີຍ ເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ເຂົາສົງໄສໃນບໍລິສັດຈາກບໍລິສັດໂດຍກົງ …

Read More »

ອ່ານດ່ວນ!!! ເຄັດລັບທ້ອນເງິນກັບກົດ 8 ຂໍ້ຂອງຄົນຢາກລວຍ…

ສາວໆມາອ່ານທາງນີ້ເລີຍຖ້າສາວໆຢາກມີເງິນທ້ອນກັບກົດ 8 ຂໍ້ ຂອງຄົນຢາກລວຍ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນໄປອ່ານພ້ອມໆກັນເລີຍສາວໆ. ກວດສອບດອກເບ້ຍທະນາຄານ ໝັ່ນກວດສອບເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທຸກທະນາຄານ ເພາະທະນາຄານມີດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ລະອຽດວ່າທະນາຄານໃດທີ່ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງ. ບໍ່ກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານ ຖ້າຢຸດການອອກໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານໄດ້ຈະເປັນການດີທີສຸດ ຈະເປັນການປະຢັດໄດ້ຫຼາຍໆທາງເຊັ່ນ: ຄ່າອາຫານ, ຄ່ານໍ້າມັນ ວິທີທີ່ດີຄື ການປຸຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງແມ່ນສາມາດປະຢັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ ເມື່ອເວລາມີເຄື່ອງເປ່ເພຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ລອງພະຍາຍາມສ້ອມແປງສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບມາໃຊ້ງານໃຫ້ໄດ້ຄືເກົ່າ ດີກວ່າຈະເອົາເງິນໄປຊື້ສິ່ງຂອງໃໝ່ໆມາໃຊ້ແທນ. ບໍ່ເອົາເງິນຕິດໂຕຫຼາຍ ຈົ່ງຢ່າເອົາເງິນຕິດໂຕໄປນໍາຫຼາຍ ຖ້າບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ລາຄາແພງ ໃຫ້ນໍາຕິດໂຕໄປໜ້ອຍດຽວພໍທີ່ຈະຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະນັ້ນ. ເອົາອາຫານທ່ຽງໄປກິນຢູ່ຫ້ອງການ ລອງຄໍານວນຄ່າອາຫານທ່ຽງໃນທິດໜຶ່ງ ສາວໆອາດເສຍເງິນໄປຫຼາຍເລີຍແຫຼະ! ແນະນໍາໃຫ້ກຽມອາຫານມາເອງ ເພື່ອເປັນການປະຢັດເງິນ ແລະຍັງໄດ້ກິນອາຫານທີ່ສະອາດຈາກຜົນງານຂອງຕົນນໍາອີກ. ຊໍາລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານອອນລາຍ ບໍ່ຈໍາເປັນເລີຍທີທ່ານຈະເສຍເງິນຄ່ານໍ້າມັນເພື່ອໄປຈ່າຍຄ່າຊົມໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ເພາະທ່ານສາມາດຈັດການກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ. ຊອກກິດຈະກໍາຍາມຫວ່າງທີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນ ກິດຈະກໍາຍາມຫວ່າງທີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນກໍຄື ການໄປຍ່າງຫຼິ້ນສວນສາທາລະນາ ເພາະຈະເຮັດເຮົາເພີດເພີນໄປກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງ. ລ້າງລົດດ້ວຍຕົວເອງ ເມື່ອທ່ານມີລົດ ທ່ານຕ້ອງເສຍເງິນຄ່ານໍ້າມັນ ແລ້ວເປັນຫຍັງ? …

Read More »

ຮູ້ແລ້ວປ່ຽນດ່ວນ!! 6 ເລື່ອງທີ່ຜິດພາດທີ່ສຸດຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ…

ມະນຸດເງິນເດືອນສ່ວນໃຫຍ່ ມີລາຍໄດ້ທາງດຽວ ແລະ ມັກໝົດໄປຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບມາບໍ່ຮອດເຄິ່ງເດືອນ ນອກຈາກຕ້ອງຄຣຽດເລື່ອງວຽກແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມາຄິດຫຼາຍເລື່ອງເງິນບໍ່ພໍຈ່າຍອີກ ສາເຫດຫຼັກຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເກີດຈາກ ໃຊ້ເງິນຜິດພາດ ລອງມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ ພຶດຕິກໍາຜິດພາດມີຫຍັງແດ່… ສ້າງໜີ້ສິນ ກ່ອນສ້າງຊັບສິນ    ມະນຸດເງິນເດືອນສ່ວນຫຼາຍ ຢາກມີຊີວິດທີ່ອິດສະຫຼະ ຫຼາຍໆຄົນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເລີ່ມດາວເຮືອນ ດາວຄອນໂດມີນ່ຽມ ດາວລົດ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ການກູ້ຢືມເງິນຍ່ອມມາພ້ອມກັບດອກເບ້ຍ ຍິ່ງຢືມຫຼາຍ ດອກເບ້ຍຍິ່ງສູງ ເພື່ອຈະດາວໝົດມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ດັ່ງນັ້ນ ແທນທີ່ຈະຢືມເງິນ ຄວນອົດທົນເກັບອອມຈົນໄດ້ເງິນກ້ອນພຽງພໍຕໍ່ການຊື້ເຮືອນ ຊື້ລົດ ເຮັດແບບນີ້ຈະບໍ່ຕຶງຄຽດ ແຖມຍັງບໍ່ຕ້ອງຮັບພາລະເລື່ອງດອກເບ້ຍອີກ  ບໍ່ວາງແຜນຕອນກະສຽນອາຍຸ ຢ່າລືມວ່າມະນຸດເງິນເດືອນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕົວເອງໃນໄວກະສຽນນໍາ ແລະ ຖ້າຕັດສິນໃຈຈະໃຊ້ຊີວິດໂສດໃນບັ້ນປາຍ ຍິ່ງຕ້ອງກຽມຕົວກ່ອນກະສຽນໃຫ້ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າປິ່ນປົວຕົວເອງ ຄ່າການດໍາລົງຊີວິດ ທາງອອກເລື່ອງນີ້ຄື ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຄ່ອຍໆແບ່ງເງິນເດືອນມາເກັບອອມ ເລີ່ມຈາກ 5% ຂອງລາຍໄດ້ຈະຍິ່ງດີ ເປັນທາດຂອງຄວາມຟຸມເຟືອຍ ຄວາມສຸກຂອງມະນຸດເງິນເດືອນສ່ວນໃຫຍ່ຄື ໄດ້ໃຊ້ເງິນຊື້ຄວາມສຸກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ກິນກາເຟຮ້ານຫຼູໆ ໄປສັງສັນຫຼັງເລີກວຽກ ໃຊ້ກະເປົ໋າແບຣນເນມ …

Read More »

ຄິດກ່ອນຈ່າຍ!! ເງິນເດືອນທຳອິດ ຈະແບ່ງໃຊ້ແບບໃດ? ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ…

ແບ່ງທ້ອນໄວ້ຢ່າເອົາແຕ່ຮູ້ຈ່າຍພຽງຢ່າງດຽວ: ໄດ້ເງິນເດືອນ ເດືອນທຳອິດສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນແບ່ງເງິນສຳລັບເກັບໄວ້ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກລືມຄິດເຖິງຈຸດນີ້ ແລະ ມັກວາງແຜນໂດຍການເອົາໄປຈ່າຍຫຼິ້ນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ການເກັບເງິນໄວ້ຄວນເຮັດໃຫ້ເປັນນິໄສຝຶກເອົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ເງິນເດືອນ ເດືອນທຳອິດເພື່ອໄດ້ເງິນເດືອນເດືອນຕໍ່ໄປຈະເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເກັບເງິນໄວ້ອີກ. ຕອບແທນບຸນຄຸນພໍ່ແມ່: ການນຶກເຖິງຜູ້ທີ່ມີບຸນຄຸນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີຂອງຄົນເປັນລູກ ການຕອບແທນບຸນຄຸນດ້ວຍຊັບທີ່ຊອກຫາໄດ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດເປັນອີກໜຶ່ງທາງທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄວາມຮັບຜິດຊອບເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຈະບໍ່ຢາກໄດ້ເງິນລູກ ແຕ່ກໍຄວນໃຫ້ໄປຕາມໜ້າທີ່ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີລາຍໄດ້ສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສຸດທ້າຍແລ້ວພໍ່ແມ່ຈະເກັບເງິນສ່ວນນີ້ໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄືເກົ່າ. ໃຫ້ລາງວັນກັບຕົວເອງ: ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກມາໝົດເດືອນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, ມຸ່ງໝັ້ນໃນໜ້າທີ່ຄວນຕອບແທນຕົນເອງດ້ວຍການກິນອາຫານດີໆຫຼືໄປທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສະບາຍໃຈ, ເຮັດກິດຈຳທີ່ຕົນເອງມັກເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດຈາກການເຮັດວຽກ, ເພື່ອເປັນແຮງຈູງໃຈ, ກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກໃນເດືອນຕໍ່ໄປ. ແບ່ງການໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ: ການແບ່ງເງິນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າທີ່ຈຳເປັນຄື ຢ່າໃຊ້ເງິນເດືອນໝົດໄປກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຢ່າຄິດວ່າຕົນເອງສາມາດຫາເງິນໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ. ເຮົາຄວນຮູ້ຈັກວາງແຜນການໃຊ້ເງິນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ. ໃຊ້ໜີ້ (ຖ້າມີ): ຢ່າຜິດສັນຍາກຳນົດມື້ທີ່ຈະໃຊ້ໜີ້ ເພາະວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ ຫາກບໍ່ສົນໃຈອາດກາຍເປັນການສ້າງໜີ້ ແລະ ເພີ່ມພາລະໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄປອີກໃນເດືອນຕໍ່ໄປ. ດັງນັ້ນ, ຄວນມີວິໄນຮູ້ຈັກວາງແຜນເຊິ່ງເປັນວິທີເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຄວນນຶກເຖິງຂອງຄົນເປັນໜີ້.

Read More »

ຮູ້ແລ້ວປ່ຽນດ່ວນ!! 5 ແນວຄິດເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິເປັນຄົນລວຍ…

1 ເຮົາສາມາດເປັນທັງຄົນ “ຄົນລວຍ” ແລະ “ຄົນດີ” ໄປພ້ອມກັນ ບາງຄົນອາດມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມຮັ່ງມີ ເພາະຄິດວ່າຄວາມລວຍນັ້ນ ໄດ້ມາຈາກຄວາມກິເລດຕັນຫາ ຊຶ່ງຄວາມຄິດນີ້ມັນກໍມີສ່ວນຖືກຢູ່ໃນສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ໃນໂລກນີ້ຍັງມີຄົນລວຍອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຄົນດີຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແບບບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ພຽງແຕ່ວ່າຄວາມຄິດຂອງຄົນຈໍານວນນັ້ນບາງເທື່ອມັນອາດບໍ່ຖືກກັບຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ຄິດຕ່າງນັ້ນແຫຼະ! 2 ສ້າງ “ເສັ້ນທາງ” ສູ່ຄວາມລວຍ ແທນ “ຄວາມຄິດ” ຢາກລວຍ ຄວາມລວຍ ເປັນສິ່ງທີຄົນເຮົາຕ້ອງສ້າງມັນດ້ວຍຕົວເອງ ເຮົາອາດເຫັນຄົນທີລວຍຫຼາຍໆຄົນຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ ບໍ່ເຫັນເລີຍວ່າມີໃຜລວຍຂຶ້ນມາແບບສະບາຍສະບາຍ ບໍ່ມີເລີຍ ເພາະທຸກສິ່ງນັ້ນຕ້ອງສ້າງດ້ວຍ “ການລົງມື” ບໍ່ໃຊ້ແຕ່ຄວາມຄິດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງລົງມືເຮັດໄປພ້ອມຈຶ່ງຈະເຫັນຜົນ. 3 ຖ້າເຮົາບໍລິຫານເງິນໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍບໍລິຫານຊີວິດຂອງເຮົາບໍໍໄດ້ຄືກັນ ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ບໍ່ມີມື້ໃດເລີຍທີເຮົາຈະບໍ່ຈ່າຍເງິນ ດັ່ງນັ້ນ ການບໍຫານເງິນຂອງເຮົານັ້ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຄືກັບການບໍລິຫານຊີວິດນໍາອີກ. 4 ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ “ຊັບສິນ” ບໍ່ແມ່ນ “ລາຍໄດ້” ຄົນຈະລວຍ ຕ້ອງລວຍທີຊັບສິນ ໂດຍການສ້າງຊັບສິນທາງການເງິນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃຫ້ໂຕເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເອົາແຕ່ຫາລາຍໄດ້ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະຖ້າວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທ່ານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ກໍສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ມີລາຍໄດ້ຫຍັງເລີຍ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຜິດບ່ອນ. 5 ການປະຢັດເງິນຄື ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອິດສະລະພາບທາງການເງິນ ຫຼາຍຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ …

Read More »