Breaking News

ວິທີແຕ່ງຕາສີ Rose Gold

ແບ່ງປັນ

ວິທີແຕ່ງຕາສີ Rose Gold ໂທນສີຍອດຮິດທີ່ແຕ່ງແລ້ວງາມຫຼາຍ

ຖ້າເວົ້າເຖິງໂທນສີງາມໆ ທີ່ກໍາລັງຮິດຢູ່ໃນຕອນນີ້ ກໍ່ຄົງຈະລືມເທນສ໌ສີ Rose Gold ໄປບໍ່ໄດ້ເພາະເປັນໂທນສີຍອດຮິດທີ່ບໍ່ວ່າຈະເອົາມາແຕ່ງເປັນເສື້ອຜ້າ, ທາເລັບ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ແຕ່ງໜ້າ ກໍ່ກາຍເປັນແບບງາມໆ.

ສາວໆທ່ານໃດທີ່ຢາກລອງແຕ່ງໜ້າໂທນສີ  Rose Gold ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍໄປຊອກຫາ Idea ແຕ່ງຕາໂທນນີ້ມາໃຫ້ລອງແຕ່ງກັນເບິ່ງ ມີການທີ່ເລືອກໃຊ້ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ອອກມາໃນແບບ Rose Gold ແຕ່ງໄປໃສກໍ່ເຣີດແນ່ນອນ.

 

01

04

08

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic from: ladyissue.com

ແບ່ງປັນ