Category : Make Up

ສາວທະຫານ VS ສາວຕໍາຫຼວດ ໃຜງາມກວ່າກັນ?

ແບ່ງປັນ

ມາແລ້ວ BeautyGuru ຄົນຜູ້ຮ້າຍໃຫຍ່ມາພົບກັບສາວໆຕາມໂມງເກົ່າເວລາເດີມ ມາເພີ່&#374

Comments Off on ສາວທະຫານ VS ສາວຕໍາຫຼວດ ໃຜງາມກວ່າກັນ? / 6389 View / 21/02/2017

8 Step ໃນການແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ເປັນທໍາມະມຊາດທີ່ສຸດ ສາວໆຫ້າມພາດ!!!

ແບ່ງປັນ

8 Step ໃນການແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ເປັນທໍາມະມຊາດທີ່ສຸດ ມາພົບກັນອີກແລ້ວສາວໆກັບ BeautyGur

Comments Off on 8 Step ໃນການແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ເປັນທໍາມະມຊາດທີ່ສຸດ ສາວໆຫ້າມພາດ!!! / 516 View / 09/02/2017

ໃນຊີວິດຄູ່ ຢາກໃຫ້ຄົນມີຄູ່ໄດ້ອ່ານ

ແບ່ງປັນ

ໃນຊີວິດຄູ່!!! ຢາກໃຫ້ຄົນມີຄູ່ໄດ້ອ່ານ ສະບາຍດີສາວໆ ມາພົບກັບ BeautyGuru ອີກແລ້ວ

Comments Off on ໃນຊີວິດຄູ່ ຢາກໃຫ້ຄົນມີຄູ່ໄດ້ອ່ານ / 890 View / 06/02/2017

ຄຸນສົມບັດທີ່ສຸພາບສະຕີຄວນຮູ້

ແບ່ງປັນ

“ຈັນຍາບັນ ຄຸນສົມບັດ ສິລະທໍາ” ສາວໆເຄີຍໄດ້ຍິນປະໂຫຍກນີ້ມາກ່ອນບໍ່? &#3777

Comments Off on ຄຸນສົມບັດທີ່ສຸພາບສະຕີຄວນຮູ້ / 178 View / 03/02/2017

ໂອ້!!! ວ້າວ ນີ້ຫວາກະເປົາຖືທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃສມາກ່ອນ

ແບ່ງປັນ

ໂອ້!!! ວ້າວ ນີ້ຫວາກະເປົາຖືທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃສມາກ່ອນ!! ສາວໆຖ້າສາວໆມັກສະສົ&#3

Comments Off on ໂອ້!!! ວ້າວ ນີ້ຫວາກະເປົາຖືທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃສມາກ່ອນ / 65 View / 02/02/2017