ຂໍ້ຄວນຮູ້!!! ສຳລັບສາວໆທີ່ທາເລັບເປັນປະຈຳ

by / Comments Off on ຂໍ້ຄວນຮູ້!!! ສຳລັບສາວໆທີ່ທາເລັບເປັນປະຈຳ / 67 View / 14/12/2016

ແບ່ງປັນ

ເອົາໃຈສາວໆທີ່ມັກເຂົ້າຮ້ານທາເລັບ ຫຼື ມັກທາສີເລັບເປັນປະຈຳ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃສ່ໃຈກັບເລັບຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິເພາະການທາເລັບ ແລະ ລ້າງເລັບດ້ວຍຢາສານເຄມີຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ Cuticle ຂອງເລັບຫຼຸດອອກໄປໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນລະວັງຄື ຄວນເລືອກຮ້ານທີ່ສະອາດ ແລະ ຄວນໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຂ້າເຊື້ອພະຍາດແລ້ວ, ເພາະຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການທາເລັບດ້ວຍນ້ຳຢາເຄມີກໍຄືບັນຫາເລັບແຕກຈີກ ເຊິ່ງສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງພົບບັນຫານີ້ ເຮົາຂໍສະເໜີວິທີປ້ອງກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

 

  1. ຄວນຕັດເລັບໃຫ້ສັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດໂດຍຄວນຕັດໃຫ້ເປັນຮູບຊົງ ແນະນຳໃຫ້ຕັດເລັບຫຼັງຈາກອາບນ້ຳ ແລະ ເມື່ອຕັດເລັບແລ້ວຄວນໃຊ້ຄຣີມທາເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
  2. ຄວນທາຄຣີມຫຼັງຈາກທີ່ມືປຽກເພາະຜິວທີ່ປຽກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຣີມແຊກຊືມເຂົ້າສູ່ຜິວໄດ່້ດີຫຼາຍກ່ວາ.

3. ຄວນທາຜະລິດຕະພັນທີ່ເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ເລັບ ຫຼີກລ່ຽງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ Toluene sulfonamide ຫຼື Formaldehyde ເພາະສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນໄດ້ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນເລືອກໃຊ້ສານທີ່ເປັນທຳມະຊາດທີ່ສຸດ.

4. ຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດ Nail-polish ຈະຊ່ວຍເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້ໃຫ້ເລັບໄດ້ດີ ໂດຍຄວນລ້າງ Nail polish ອອກ ແລະ ທາໃໝ່ທຸກອາທິດ.

5. ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງເລັບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ Acetone ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເລັບແຫ້ງ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ.

6. ຄວນກິນອາຫານເສີມປະເພດ Biotin ແນະນຳໃຫ້ກິນໃນປະລິມານ 2.5 ມີລີກຼາມເປັນປະຈຳທຸກມື້ ເພາະ Biotin ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ເລັບໄດ້.

7. ການກິນອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນກໍມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເລັບເຊັ່ນດຽວກັນ ສາວໆຄວນກິນອາຫານປະເພດຜັກ ໝາກໄມ້ເປັນປະຈຳຢູ່ສະເໝີ ລວມເຖິງນົມ ນ້ຳມັນໝາກກອກ ປະເພດຖົ່ວ ແລະ ປາ.