Breaking News

ສາວໆ ທີ່ຫຼົງໄຫຼ ຫຼື ມັກສະສົມເກີບ Fashions ງາມໆມາທາງນີ້…

ແບ່ງປັນ

ສາວໆ ທີ່ຫຼົງໄຫຼ ຫຼື ມັກສະສົມເກີບ Fashions ງາມໆທັງຫຼາຍມາທາງນີ້…

ເກີບ ກັບຜູ້ຍິງເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ຍາກ ເພາະວ່າເກີບ ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບຜູ້ຍິງໂດຍສະເພາະສາວໆຄົນໃດທີ່ມີສັດສ່ວນບໍ່ຄ່ອຍສູງ (ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າເຕ້ຍ) ຍິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍກັບເກີບສົ້ນສູງ (ບ້ານເຮົາເອີ້ນອີ່ຢ່ອງນັ້ນລະ) ເຊິ່ງບາງຄົນນັ້ນກໍມີຄວາມຄັ້ງໄຄ້ໃນບັນດາເກີບສົ້ນທີ່ແສນຈະສູງເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍໆ ແລະ ບັນດານັກອອກແບບເກີບ Fashion ທັງຫຼາຍກໍຮູ້ໃຈນາງເປັນພິເສດຈຶ່ງໄດ້ຜະລິດເກີບສົ້ນສູງທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບມາໃຫ້ຊະນີຕົວເຕ້ຍ ເອີ້ຍ ຕົວບໍ່ສູງໄດ້ຄັ່ງໄຄ່ກັນຕະຫຼອດ ສ່ວນສາໆທີ່ສູງແລ້ວທີ່ມັກໃນເກີບ Fashion ກໍຫຼາຍ ແລະ ມື້ນີ້ Beauty Guru ກໍໄດ້ເອົາບາງຕົວຢ່າງມາໃຫ້ສາວໆໄດ້ຄັ່ງໄຄ້ກັບຄວາມງາມຂອງເກີບ Fashion ທີ່ເຫຼົ່ານັກອອກແບບໄດ້ Design ມາດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ ວ່າແລ້ວເຮົາໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ!!!

By: Beauty Guru

ແບ່ງປັນ