Breaking News
KuanjaI FaceB

ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ຫຼື ຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ??

ແບ່ງປັນ

ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ມັນອາດຈະຍາກ ແຕ່ການປ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ຈົມຢູ່ກັບອະດີດມັກກໍຍາກເຊັນກັນ.

ເມື່ອຈາກລາກັນໄປ ຕ່າງຝ່າຍກໍຕ່າງມີຊີວິດເປັນຂອງຕົນເອງ ບໍ່ຕ້ອງໄປຫາຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນຄວາມສຳພັນວ່າລາວຈະຮູ້ສຶກເສີຍໃຈເທົ່າກັບເຮົາຮູ້ສຶກດອກ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄອຍເບິ່ງຊີວິດລາວວ່າລາວຈະໄປຮັກກັບໃຜ, ຮັກກັນພຽງໃດ ຫາກວ່າເຮົາຮັບຮູ້ແລ້ວ ຕົວເຮົາເອງນີ້ລະທີ່ຈະຕ້ອງເສຍໃຈ ຄວາມຊົງຈຳຈະງົດງາມພຽງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າໃນເມື່ອນັ້ນເຮົາອາດໄດ້ດຳເນີນຊີວິດກັບລາວກໍຕາມ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຄວາມຈິງໃນຕອນນີ້ຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປພຽງຄົນດຽວ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ກັບໃຜຈັກຄົນ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຢ້ານທີ່ສຸດ ແຕ່ການປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງເຈັບຊໍ້ານໍ້າໃຈ ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານເຊັ່ນກັນ.

 

ແບ່ງປັນ