Breaking News

ຄຸນປະໂຫຍດຈາກ ໝາກລິ້ນໄມ້

ແບ່ງປັນ

ໝາກ​ລິ້ນ​ໄມ້ ​ເປັນ​ຜັກ​ພື້ນ​ບ້ານ​ ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ເປັນ​ຜັກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເອງ​ ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ມີ​ຄວາມ​ຂົມ, ຍອດ​ອ່ອນ ​ແລະ ດອກ ນິຍົມ​ມັກ​ເອົາ​ມາ​ລວກ ກັບ​​ແຈ່ວ ສ່ວນ​ໝາ​ກມັກ​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ເຜົາ ກິນ​ກັບ​ລາບ, ກ້ອຍ ຫຼື ​ເຮັດ​ໝົກ​ກິນຈະ​ແຊບ​ດີ. ທັງໝາກ, ​ໃບ ​ແລະ ຍອດ ​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດຕໍ່​ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍ​ຂັບ​ລົມ​ໃນ​ລຳ​ໃສ້ ຊ່ວຍ​ບຳລຸງ​ສາຍຕາ, ມີມິດຕະມິນ​ສູງ.

 

ແບ່ງປັນ