Breaking News

Horoscope

ດວງປະຈໍາວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2016 ວັນຈັນ. ການເງິນ: ຄົນຕ່າງປະເທດຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ນໍາໂຊກມາໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າກັບຄົນຕ່າງປະເທດ. ວຽກງານ: ຍັງມີບັນຫາມາໃຫ້ແກ້ເລື່ອຍໆ ແລະ ຍັງຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຕົນດຽວ ຫາຄົນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ມີ. ຄວາມຮັກ: ອາດຈະຜິດຖຽງກັບຄົນຮັກເພາະທ່ານຫຶງຫວງ, ຄິດໄປເອງ ຄວາມຮັກຢູ່ໃນຊ່ວງບໍ່ດີປານໃດ ມີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງເກືອບຈະທົນບໍ່ໄຫວແລ້ວ. ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ດີຂຶ້ນຫຼາຍ ອາດຈະໄດ້ໂຊກ, ການຂໍສິນເຊື່ອ, ຢືມເງິນຈະໄດ້ສົມໃຈ. ວຽກງານ: ມີນີ້ທ່ານອາດຈະມີຄົນແນະແນວທາງທຸລະກິດ ຫຼື ສະເໜີວຽກງານໃຫ້ຍິ້ມໄດ້. ຄວາມຮັກ: ຄົນມີຄູ່ແລ້ວ ຄົນຮັກຈະປະພຶດຕົນປ່ຽນໄປຈາກເດີມ ເຮັດໃຫ້ທ່ານລະແວງ ແລະ ຜິດຖຽງກັນ ສ່ວນຄົນໂສດໃຫ້ລອງສັງເກດທ່າທີຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ເອງວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຕ້ອງການຫຍັງກັນແທ້ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮັກມາທໍາຮ້າຍຕົວທ່ານໄດ້. ວັນພຸດ. ການເງິນ: ທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງເດືອດຮ້ອນເລື່ອງການເງິນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່. ວຽກງານ: ທ່ານຈະສະເໜີວຽກງານໃດໄປກໍຖືກເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານ, ຫົວໜ້າຂັດຄ້ານຕະຫລອດ. ຄວາມຮັກ: ອາດຈະຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຂັດຂວາງ ຄົນຮັກເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ຖືກໃຈ ຈະຊວນເຂົ້າເຮືອນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຮັກແບບຫລົບໆຊ່ອນໆ. ວັນພະຫັດ. …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2015

ດວງປະຈໍາວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2015 • ວັນຈັນ. ການເງິນ: ຊ່ວງນີ້ດີຂຶ້ນ ອາດຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບຈາກຄົນຕ່າງເພດ. ວຽກງານ: ຄົນທີ່ຊອກຫາຊອກທາງເຮັດທຸລະກິດຈະມີຄົນແນະນໍາໃຫ້ສົມໃຈ ມີຄົນແນະນໍາລູກຄ້າ, ຫຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດທີ່ດີໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮ່ວມວຽກງານເປັນທີມກັບຄົນທີ່ດີ ມີຄວາມສາມາດ. ຄວາມຮັກ: ຄົນໂສດອາດຈະໄດ້ກັບຄືນດີກັບໄປຄືນດີກັບຄົນຮັກເກົ່າ ຫຼື ເລື່ອງຮັກເກົ່າໆຈະຍ້ອນກັບມາໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຄິດ. • ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ການເງິນຍັງບໍ່ດີປານໃດ ຕ້ອງເສຍເງິນຄໍາກັບລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ວຽກງານ: ຈະພົບເລື່ອງເຈັບຫົວຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ ທີ່ມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານ. ຄວາມຮັກ: ຄົນໂສດຈະພົບຄົນຮັກໃໝ່, ພົບຄົນໃໝ່ໆເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຫວັ່ນໄຫວ ຄົນນີ້ຈະມາເຕີມເຕັມຫົວໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ຍິ້ມໄດ້. • ວັນພຸດ. ການເງິນ: ດີຂຶ້ນຫຼາຍ ທ່ານຈະໄດ້ຜົນກໍາໄລຈາກວຽກງານ. ວຽກງານ: ທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນພາວະຕ້ອງແລກ ຫຼື ອາດຈະຕ້ອງແລກປ່ຽນຫຍັງບາງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ວຽກງານປະສົບຄວາມສໍາເລັດ. ຄວາມຮັກ: ທ່ານອາດຈະຜິດຖຽງກັບຄົນຮັກ ຈະນ້ອຍໃຈຄົນຮັກວ່າບໍ່ຮັກສາສັນຍາ ຫຼື ປະພຶດຕົນບໍ່ດີ. • ວັນພະຫັດ. ການເງິນ: ອາດຈະຕ້ອງເສຍເງິນເພື່ອປິ່ນປົວຕົນເອງ …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016 ວັນຈັນ. ການເງິນ: ການເງິນດີຂຶ້ ຫຼື ໄດ້ໂຊກຈາກແຫ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄາດຫວັງມາກ່ອນ. ວຽກງານ: ຜູ້ທີ່ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ ອາດຈະຕ້ອງທໍ້ໃຈແດ່ທີ່ວຽກງານບໍ່ໄປຄາມຄວາມຄາດຫວັງ. ຄວາມຮັກ: ທ່ານຍັງເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຜິດຖຽງກັບຄົນຮັກ. ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ອາດຈະມີການເຮັດສັນຍາທາງການເງິນທີ່ສໍາຄັນ, ເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມເງິນເປັນຕົ້ນ. ວຽກງານ: ລະວັງທ່ານອາດຈະຖືກກັ່ນແກ້ງ ແລະ ມີອຸປະສັກບັນຫາໃຫ້ໜັກໃຈຕໍ່ໄປອີກ. ຄວາມຮັກ: ຄົນໂສດອາດຈະໄດ້ພົບຄົນໃໝ່ໆມາຂໍທໍາຄວາມຮູ້ຈັກ ອາດຈະໄດ້ໄປອອກເດດສຶກສາກັນ ແລະ ກັນ. ວັນພຸດ. ການເງິນ: ຄົນທີ່ລໍຖ້າຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ, ຜົນກໍາໄລຕ່າງໆ ຈະໄດ້ສົມດັງປາຖະໜາ. ວຽກງານ: ທ່ານອາດຈະໄດ້ໝູ່ສະນິດ ຫຼື ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດທີ່ດີ ການເຮັດວຽກເປັນທີມຕັ້ງແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປຈະເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ຄວາມຮັກ: ບໍ່ຄ່ອຍຈະດີປານໃດ ຄົນຮັກຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໃຈ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ກ້າຕໍ່ລອງ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັບຄົນຮັກ. ວັນພະຫັດ. ການເງິນ: ມີນີ້ທ່ານອາດຕ້ອງເສຍເງິນ ຫຼື ໃຫ້ເງິນແກ່ລູກຫຼານ ຫຼື ບໍລິວານ. …

Read More »

ດວງ 12 ລາສີ ປະຈຳອາທິດ ທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ

ດວງ 12 ລາສີ ປະຈຳອາທິດ ທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ ລາສີມັງກອນ: ຜູ້ທີ່ເກີດ 15 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ ການງານ: ຈະມີການຍ້າຍວຽກ ຫຼື ເດີນທາງໄກແບບກະທັນຫັນ ເຊິ່ງຍ້າຍໄປທຳອິດອາດບໍ່ລົງໂຕປານໃດ ແຕ່ຕໍ່ໄປຈະດີເອງ ການເງິນ: ຈະໄດ້ເງິນຈາກວຽກເກົ່າໆ ຫຼື ຈາກການຂາຍເຄື່ອງເກົ່າທີ່ມີຄ່າ ຄວາມຮັກ: ຄົນຮັກທີ່ມາເລັ່ງເອົາຄຳຕອບຈາກທ່ານ ແລະຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ພ້ອມ ຢ່າໄປຕອບຕົກລົງ ເພາະອາດຈະມາຖຽງກັນພາຍຫຼັງ   ລາສີກຸມ: ຜູ້ທີ່ເກີດ 13 ກຸມພາ – 15 ມີນາ ການງານ: ທ່ານຈະມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກວຽກເກົ່າໆ ການເງິນ: ຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການຂາຍເຄື່ອງມີຄ່າ ເຊິ່ງຂາຍໃຫ້ແກ່ໝູ່ເກົ່າ ຄວາມຮັກ: ຄວາມຮັກຍັງບໍ່ທັນດີປານໃດ ຢ່າໄປຕອບຕົກລົງກັບໃຜໃນຊ່ວງນີ້ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ມີໃຜ ຈິງຈັງ ແລະ …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016 ວັນຈັນ. ການເງິນ: ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າຈະນໍາໂຊກມາໃຫ້ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ. ວຽກງານ: ບໍ່ດີປານໃດ ໃຫ້ທ່ານລະວັງອາດຈະຖືກຫົວໜ້າຕໍາໜິໄດ້ ຄວນປັບປຸງການເຮັດວຽກງານຈຶ່ງຈະໄດ້ເຮັດວຽກຖືກໃຈຫົວໜ້າ. ຄວາມຮັກ: ແຟນເອົາໃຈເປັນພິເສດ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນວ່າຈະພົບບັນຫາຫຍັງມາກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານຍິ້ມໄດ້. ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ເດັ່ນຫຼາຍ ອາດຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່, ໂຊກກ້ອນໃຫຍ່. ວຽກງານ: ຫົວໜ້າຍອມຮັບໃນສີມືຂອງທ່ານ ອາດຈະຍົກຍ້ອງ ເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືດີ. ຄວາມຮັກ: ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວກໍມີແຕ່ຜິດຖຽງກັນຍ້ອນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງ ສ່ວນຄົນໂສດກໍມີແວວວ່າຈະຜິດຫວັງ, ຮັກເຂົາຝ່າຍດຽວ ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮັກພັດມາຮັກເຮົາ. ວັນພຸດ. ການເງິນ: ຊ່ວງນີ້ການເງິນບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ລາຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລາຍໄດ້ຮັບ. ວຽກງານ: ຈະໄດ້ເຮັດວຽກງານກຸ່ມໃໝ່ໆຮ່ວມກັບຄົນອ້ອມຂ້າງໂດຍມີທ່ານເປັນກໍາລັງສໍາຄັນຂອງກຸ່ມເຮັດໃຫ້ທ່ານມີກໍາລັງໃຈເຮັດວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມຮັກ: ລະວັງອາດຈະຜິດຖຽງກັບຄົນຮັກເພາະທ່ານມັກຂຸດຄົ້ນເລື່ອງເກົ່າໆຂຶ້ນມາ. ວັນພະຫັດ. ການເງິນ: ຄົນທີ່ການເງິນບໍ່ດີນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ. ວຽກງານ: ວຽກຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກກົດດັນຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງເຮັດໃຫ້ທ່ານຄຽດຈົນເຖິງຂັ້ນຊຶມເສົ້າ, ກິນບໍ່ໄດ້, ນອນບໍ່ຫຼັບ. ຄວາມຮັກ: ອາດຈະຜິດຖຽງກັບແຟນຢ່າງຮຸນແຮງ ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຈເຢັນໄວ້ຈະດີກວ່າ. …

Read More »