Breaking News

Horoscope

ດວງປະຈໍາວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2016 ວັນຈັນ. ການເງິນ: ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຄ່າສ້ອມແປງລົດ, ເສຍຄ່າປັບແນວໃດແນວໜຶ່ງ. ວຽກງານ: ບັນຫາທີ່ພົບໄດ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນເກົ່າ, ຄົນຮັກເກົ່າ, ຫົວໜ້າເກົ່າໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ຄວາມຮັກ: ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວຄວນຮູ້ຈັກຫັກຫ້າມໃຈໄວ້ແດ່ ເພາະອາດຈະແອບລັກຄິດນອກໃຈ ຫຼື ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າເຂົາມີແຟນກໍຍັງຢາກຈະແຍ່ງ. ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ຍັງໝຸນເງິນບໍ່ທັນ ເກີດສະພາບລັງເລເນື່ອງຈາກຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອ່ງການເອົາເງິນໄປລົງທຶນ. ວຽກງານ: ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າທ່ານຈະຖືກຍ້າຍໜ້າທີ່ວຽກງານ ບໍ່ວ່າຈະຮັບຕໍາແໜ່ງສູງຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ. ຄວາມຮັກ: ບໍ່ດີ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເລີກກັບຄົນຮັກ ຫຼື ອາດຈະຜິດຖຽງກັນຢ່າງແຮງ ຮູ້ສຶກວ່າເຮັດດີແລ້ວບໍ່ໄດ້ດີ, ແຟນບໍ່ໃສ່ໃຈ. ວັນພຸດ. ການເງິນ: ມື້ນີ້ທ່ານອາດຈະເສຍເງິນເພື່ອເຮັດບຸນ ຫຼື ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເດີນທາງໄປວັດ ລວມໄປເຖິງການບໍລິຈາກເງິນ, ບໍລິຈາກເລືອດ. ວຽກງານ:  ເງິນທີ່ຫວັງຈະບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈຫວັງ. ຄວາມຮັກ: ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວອາດຈະຜິດຖຽງກັນໃນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ສ່ວນຄົນໂສດກໍ່ມີແວວວ່າຈະຜິດຫວັງຍ້ອນຮັກເຂົາຂ້າງດຽວ. ວັນພະຫັັດ. …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2016   • ວັນຈັນ. ການເງິນ: ໃຫ້ລະວັງໃນການເຊັນສັນຍາທາງການເງິນ ຫຼື ຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນ ທ່ານອາດຈະຜິດພາດຖືກເອົາປຽບໄດ້ງ່າຍໆ. ວຽກງານ: ຄືເກົ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ລະວັງການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນມາຈາກເຮັດວຽກງານ. ຄວາມຮັກ: ຄົນໂສດຈະຢູ່ໃນຊ່ວງຈີບກັນຫວານຊື່ນ ມີໂອກາດໄດ້ໄປທ່ຽວດ້ວຍກັນ. • ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ດີ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບຈາກຊາຍໜຸ່ມໄວກາງຄົນ ດັ່ງນັ້ນບັນຫາທາງການເງິນທີ່ພົບຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ວຽກງານ: ມື້ນີ້ທ່ານອາດຈະໂດດເດັ່ນຫຼາຍຈະເປັນໄພຕໍ່ຕົນເອງ ອາດຈະຖືກເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານກັ່ນແກ້ງ. ຄວາມຮັກ: ຄົນທີ່ມີຄູ່ຄົນຮັກຈັກເອົາອົກເອົາໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນຄົນໂສດອາດຈະໄດ້ຮັກກັບຄົນທີ່ໝາຍປອງ. • ວັນພຸດ. ການເງິນ: ການເຈລະຈາການຄ້າ ດ້ານການເງິນຍັງຕ້ອງອາໄສຄວາມກ້າໃນການເຈລະຈາຢ່າງຮອບຄອບຈຶ່ງຈະໄດ້ເງິນ. ວຽກງານ: ຍັງບໍ່ກ້າວໜ້າດັ່ງທີ່ທ່ານຫວັງ ໂຄງການວຽກງານຕ່າງໆຈະຢຸດພັກ ເພາະອາດຖືກຄົນອ້ອມຂ້າງຂັດຂວາງ. ຄວາມຮັກ: ຈະລົງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະແຟນຈະຫັນມາໃສ່ໃຈທ່ານ ແລະ ພະຍາຍາມປັບຕົວເຂົ້າຫາທ່ານ. • ວັນພະຫັດ. ການເງິນ: ດີຂຶ້ນ ກິດຈະການທີ່ເຮັດຢູ່ຈະມີລູກຄ້າເພິ່ມຂຶ້ນ ເຮັດຍອດຂາຍໄດ້ຕາມໃຈຫວັງ. …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016 • ວັນຈັນ. ການເງິນ: ອາດຈະສູນເສຍເງິນຄໍາເລັກນ້ອຍ ລະວັງຊາວບ້ານ ຫຼື ຄົນອ້ອມຂ້າງຈະຢືມເງິນມີໂອກາດສູນເສຍເງິນຫຼາຍ. ວຽກງານ: ເປັນດວງແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ ມື້ນີ້ທ່ານເຮັດຫຍັງກໍຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດ. ຄວາມຮັກ: ບໍ່ດີປານໃດ ອາດຈະໄດ້ເລີກກັບຄົນຮັກ ຫຼື ບໍ່ກໍຈະຜິດຖຽງກັນຢ່າງຮຸ່ນແຮງ. • ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ຢູ່ດີໆກໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງ ຫຼື ໄດ້ຊື້ເຄື່ອງແພງກວ່າຄົນອື່ນ. ວຽກງານ: ວຽກງານລັດການເດັ່ນເປັນພິເສດ ຄົນທີ່ສອບເຂົ້າລັດຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ຫຼື ທ່ານອາດຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ລັດເຊິ່ງເປັນໄປຢ່າງລຽບງ່າຍ. ຄວາມຮັກ: ຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈ, ຖືກຄົນຮັກບັງຄັບໃຈ ຫຼື ຂັດໃຈທ່ານໃນບາງເລື່ອງ ກ້າໆບອກກັບຄົນຮັກກໍ່ດີ. • ວັນພຸດ. ການເງິນ: ມີດວງວ່າຈະໄດ້ຮັບຊອງສັງຄົມ ຫຼື ເສຍເງິນເພື່ອຮັກສາໜ້າຕາຂອງຕົນເອງແນວໃດແນວໜຶ່ງ. ວຽກງານ: ມີດວງຈະຖືກໃສ່ຮ້າຍຈາກເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານເຊັ່ນ: ຖືກນິນທາຈາກເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານ, ໃສ່ຮ້າຍໃຫ້ຊໍ້າໃຈ. ຄວາມຮັກ: ທ່ານຈະພົບກັບອຸປະສັກທີ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງທ່ານກັບຄົນຮັກ ຕ້ອງອາໄສຄວາມອົດທົນຫຼາຍຈຶ່ງຈະສາມາດຜ່ານຮັກແທ້ນີ້ໄປໄດ້ ສ່ວຍຄົນໂສດຈະຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ໃຈເປັນພິເສດເພາະມັກໃຜກໍ່ພົບແຕ່ຄົນອ້ອມຂ້າງຂັດຂວງ. …

Read More »

ດວງປະຈໍາວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016

ດວງປະຈໍາວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016 • ວັນຈັນ. ການເງິນ: ດີຂຶ້ນຫຼາຍ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນດັ່ງທີ່ໃຈຫວັງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ໂຊກລາບຈາກເພດກົງກັນຂ້າມ. ວຽກງານ: ທ່ານຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາວຽກງານທີ່ພົບໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ ວຽກງານມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປໄດ້ດ້ວຍດີດັ່ງທີ່ໃຈຫວັງ. ຄວາມຮັກ: ຢູ່ໃນຊ່ວງຫຼິ້ນເກມດຶງຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນຮັກ ແຕ່ອີກຝ່າຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈທ່ານເລີຍ. • ວັນອັງຄານ. ການເງິນ: ຈະມີການເຮັດທຸລະກິດການເງິນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ. ວຽກງານ: ຄົນທີ່ມີບັນຫາຕິດຂັດດ້ານວຽກງານຈະມີຜູ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ. ຄວາມຮັກ: ລະວັງອາການຄວາມບໍ່ພໍຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ເດືອດຮ້ອນໃຈ ແຟນຈັບໄດ້, ຄົນນິນທາໃຫ້ເສຍຊື່. • ວັນພຸດ. ການເງິນ: ດີຂຶ້ນ ອາດຈະມີຄົນນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ໂດຍສະເພາະຈາກຜູ້ຍິງໄວກາງຄົນ. ວຽກງານ: ລະວັງຖືກເພື່ອນຮ່ວມວຽກງານຫັກຫຼັງໃຫ້ດີ. ຄວາມຮັກ: ອາດຈະຜິດຖຽງກັບຄົນຮັກ ເພາະທ່ານເອົາເລື່ອງເກົ່າໆກັບມາຜິດເວົ້າຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຜິດຖຽງກັນ. • ວັນພະຫັດ. ການເງິນ: ການເງິນຊ່ວງນີ້ບໍ່ດີປານໃດ ຕ້ອງເສຍເງິນກັບລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ວຽກງານ: ມື້ນີ້ທ່ານຍັງຕ້ອງອິດເມືອ່ຍ ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດ. ຄວາມຮັກ: ຄົນໂສດຄວາມຮັກຮຸ່ງ ອາດພົບຮັກໃໝ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ, ງານສັງຄົມຕ່າງໆ. …

Read More »