Breaking News

Story

ຖ້າຄິດຮອດກໍຕິດຕໍ່ກັນແດ່!!!

ເວລາມີໂທລະສັບຢູ່ໃນມືບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວໆຕ້ອງບອກທຸກຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ຂອງເຈົ້າຂອງຜ່ານໂລກອອນລາຍທັງໝົດດອກ ສິ່ງສໍາຄັນຄືຂໍໃຫ້ຮັບໂທລະສັບຄົນທີ່ກໍາລັງສົ່ງສັນຍານ ດ້ວຍຄວາມໃຈຈົດໃຈຈໍ່ນັ້ນແດ່...

Read More »

ຢ່າຟ້າວເປີດໃຈ!!! ຖ້າເຮົາຍັງຕັດໃຈຈາກຄົນຮັກເກົ່າບໍ່ໄດ້

ສຳລັບຄູ່ຮັກທີ່ເລີກກັນໄປແລ້ວບໍ່ວ່າຈະຈົບລົງດ້ວຍສາເຫດໃດກໍ່ຕາມແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກຕ້ອງການຢາກເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ກັບໃຜຈັກຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ແລະ ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈ...

Read More »

ຄວາມຮັກບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈ

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທຸກຄົນ ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານການມີຄວາມຮັກມາແລ້ວ ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງເຊື່ອວ່າ ການເລືອກຄູ່ຊີວິດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈຄວບຄູ່ກັນໄປໃນເວລາດຽວກັນ ເພາະຫົວໃຈຈະຖືກສັ່ງດ້ວຍສະໝອງ ຄວາມຮັກກໍເຊັ່ນກັນ ຈະຖືກສັ່ງດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈມາຕັດສິນວ່າຈະເລືອກໃຜມາເປັນຄູ່ຊີວິດ ຍ້ອນວ່າການເລືອກຄົນໆໜຶ່ງໃຫ້ເຂົ້າມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບເຮົາ ແມ່ນຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີກ່ອນຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນທາງດ້ານຂອງຫົວໃຈກໍຕ້ອງເປັນອີກສ່ວນຫໜຶ່ງໃນການເລືອກຄູ່ ເພາະເຮົາເອົາແຕ່ສະໝອງຄິດຢ່າງດຽວມັນກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກໃນການຊ່ວຍຕັດສິນໃຈເຊັ່ນກັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຊື່ອວ່າການເລືອກໃຜຈັກຄົນເຂົ້າມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນມັນຕ້ອງໃຊ້ ສະໝອງແລະຫົວໃຈໄປພ້ອມໆກັນໃນການເລືອກຄູ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເລົ່າເຖິງປະສົບການທີ່ເຄີຍຜ່ານມາໃນຊີວິດໃຫ້ຟັງ. ເລື່ອງມັນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນຫຼາຍໃຈ ຂ້ອຍມັກໃຊ້ຊີວິດແບບເລີກກັບຄົນນັ້ນບໍ່ດົນກໍລົມຄົນໃໝ່ ເປັນແບບນີ້ມາຕະຫຼອດ ຈົນມີມື້ໜຶ່ງ ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງໝູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຮຽນ ພາກພາສາອັງກິດ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາລົມກັນ ກໍມັກລົມບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ ແຕ່ລາວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກລົມ ຂ້ອຍຂໍແທນຊື່ລາວວ່າ: ສ ເນາະ! ຂ້ອຍມັກຈະຊວນ ສ ໂອ້ລົມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະ ສ ເປັນຄົນເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ຈົນເຮົາໄດ້ໄປໃສມາໃສນໍາກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້ອຍເລີຍຕັດສິນໃຈຖາມ ສ ວ່າ: ຮູ້ສຶກແນວໃດກັບຂ້ອຍ ເພາະຂ້ອຍຄົງຖ້າໃຫ້ ສ ເປັນຝ່າຍຖາມຄືຈະຍາກ ຍ້ອນລາວບໍ່ມັກປາກ …

Read More »

90% ຂອງຄູ່ຮັກ ເລີກກັນຍ້ອນເລື່ອງເງິນ

ຮັກແທ້ແຕ່ຍັງຜິດກັນຍ້ອນເງິນ!! ເລື່ອງເງິນ-ຄໍາ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຂອງທຸກຄົນ ເພາະສະນັ້ນ ຄວນຕົກລົງກັນ ກ່ອນຈະມີບັນຫາພາຍຫຼັງຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ. ສາວໆທີ່ກໍາລັງຈະຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ກະລຸນາ ຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນເນາະ! ຢ່າເກງໃຈທີ່ຈະຖາມເຖິງການວາງແຜນເລື່ອງເງິນ ຂອງຄົນຮັກ ຖ້າບໍ່ຢາກຜິດກັນພາຍຫຼັງ ຄວນຖາມເຂົາກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ຊ່ວຍກັນວາງແຜນຫຼືຕົກລົງເລື່ອງເງິນກ່ອນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຖ້າຫາກຕົກລົງກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ເຊື່ອໄດ້ວ່າເລື່ອງເງິນຈະບໍ່ມາເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີບັນຫາແນ່ນອນ ໃຜຈະເປັນຄົນກໍາເງິນ?? ເປັນຄໍາຖາມທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ອງລົມກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈທີ່ສຸດ ຖ້າຈະຕົກລົງແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ ລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິນຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງ ຄວນຈະຕົກເປັນກອງກາງທັນທີ່ ການບໍລິຫານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຄວນບໍລິຫານຮ່ວມກັນ ເພື່ອທັງສອງຈະໄດ້ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ. ຕົກລົງກັນແລ້ວກໍຄວນມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການໃຊ້ເງິນ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກັນໃນໄລຍະຍາວ ທັງສອງຄວນລົມກັນເລື່ອງລາຍຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນວ່າ ມີຫຍັງແດ່? ອັນໃດທີ່ຄວນເພີ່ມ-ຄວນຫຼຸດ ຫຼື ຄວນອອກກັນ ເພື່ອຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດຄູ່. ເລື່ອງໜີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ!! ເລື່ອງໜີ້ ຫຼາຍຄົນເກືອບຕາຍຍ້ອນບໍ່ຮູ້ວ່າ ຄົນຮັກຂອງຕົນເປັນໜີ້ຫຼາຍປານໃດ ຖ້າຮັກກັນແທ້ ຄວນຍອມຮັບວ່າ ມີໜີ້ຫຍັງແດ່? ເທົ່າໃດ? ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນໜີ້? ຄວນບອກກັນໃຫ້ລະອຽດ ບໍ່ແມ່ນມາບອກຫຼັງແຕ່ງດອງ ເພາະຖ້າຮູ້ຫຼັງແຕ່ງດອງວ່າເປັນໜີ້ …

Read More »

ຢາກໃຫ້ຄົນຮັກຮູ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍພຽງໃດກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດ

ຄໍາວ່າ: ຮັກ ຄືການຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກກັນ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການໃຫ້ກຽດກັນ, ການຍອມຮັບ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພກັນ ກ່ອນເຮົາຈະສາມາດຮັກໃຜຄົນໜຶ່ງນັ້ນ…ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດຕົວເອງ ແລະ ຮັກຕົວເອງໃຫ້ເປັນກ່ອນ ແລ້ວເຮົາຈຶ່ງຈະຮັກຄົນອື່ນເປັນ. ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜເຮັດແບບນີ້ກັບເຮົາ…ເຮົາກໍຈະບໍ່ເຮັດແບບນີ້ກັບໃຜ…ເຂົາເອີ້ນວ່າ ເຫັນໃຈຄົນອື່ນເປັນ… ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ. ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ແຟນເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍພຽງໃດ ຄວນເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາຫຼາຍ, ຕ້ອງການເຂົາແທ້ໆ, ເຮົາບໍ່ຢາກເສຍເຂົາໄປ ສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າອອກມານັ້ນມັນຄືຄວາມຈິ່ງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ທ່ານທັ້ງສອງຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ຮູ້ຈັກກັນມາແບບໃດ ຜ່ານເວລາຂອງການເປັນຄົນຮັກແບບໃດແດ່…ເມື່ອຈະພິສູດກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃຫ້ເວລາມັນຍ່າງໄປຕາມເຂັ້ມທີ່ມັນໄປຫັນລະ! ແຕ່ບົດພິສູດມັນຈະເຂົ້າມາເອງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງໃຫ້ກຽດກັນ ແລະ ເຊື່ອໃຈກັນ ຫາກທ່ານຮັກຕົວເອງເປັນ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງໃດເລີຍ ພຽງແຕ່ດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານໄປ ເປັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເອງ ທີ່ຮັກເຂົາຄືເກົ່າ ແລ້ວບົດພິສູດມັນກໍຈະເຂົ້າມາເອງວ່າທ່ານຮັກເຂົາຫຼາຍພຽງໃດ…  

Read More »