Breaking News

ສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງຂ້າມ! ອາການ ເຈັບທ້ອງ ບອກພະຍາດ!!!

ແບ່ງປັນ

ອາການ ເຈັບທ້ອງ ເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ແຕ່ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າອາການປວດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດ?

ອາການ ເຈັບທ້ອງ ສາມາດບອກພະຍາດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ເຈັບບໍລິເວນຂ້າງເບື້ອງຂວາ ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງຕັບ ແລະ ຖົງນໍ້າດີ ແລະ ມ້າມ
 • ເຈັບບໍລິເວນກາງຕົວ ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງກະເພາະອາຫານ ຕັບ ແລະ ກະດູກລິ້ນປີ່
 • ປວດບໍລິເວນບັ້ນເອວຂວາ ຫຼື ຊ້າຍ ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງທໍ່ໄຕ ໄຕ ແລະ ລຳໃສ້ໃຫ່ຍ
 • ເຈັບບໍລິເວນອ້ອມສະບື ກົງກັບຕຳແໜ່ງລຳໃສ້ນ້ອຍ ເວລາເນັ່ນແລ້ວຮູ້ສຶກເຈັບອາດເປັນ ໄສ້ຕິ່ງ
 • ເຈັບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຂວາ ເປັນຕຳແໜ່ງ ໃສ້ຕິ່ງ ທໍ່ໄຕ ແລະ ປີກມົດລູກ
 • ເຈັບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍບ່ອນກາງ ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງທໍ່ປັດສາວະ ແລະ ມົດລູກ
 • ປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເບຶ້ອງຊ້າຍ ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງປີກມົດລູກ ແລະ ທໍ່ໄຕ

ອາການ ເຈັບທ້ອງແບບໃດທີ່ຕ້ອງໄປພົບແພດທັນທີ!!!

 • ເຈັບມາຫຼາຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຊົາ
 • ເຈັບຈົນກິນອາຫານບໍ່ໄດ້
 • ເຈັບທ້ອງ ແລະ ຮາກ ຫຼາຍກວ່າ 3-4ຄັ້ງ
 • ເຈັບທ້ອງຫຼາຍເມື່ອເວລາເຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍ
 • ເຈັບທ້ອງທີ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເບື້ອງຂວາ
 • ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງຈົນນອນບໍ່ຫຼັບ
 • ເຈັບທ້ອງ ແລະມີເລືອດອອກບໍລິເວນຊ່ອງຄອດ
 • ເຈັບທ້ອງ ແລະ ມີອາການຫັນໃຈຝືດ ເໝື່ອຍ
 • ເຈັບທ້ອງບວກກັບມີອາການວິນຫົວ ປວດຮາກ ໜ້າມືດ ເປັນລົມ
 • ເຈັບທ້ອງຈົນຮູ້ສຶກປວດໄປຮອດຫຼັງ

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າອາການເຈັບທ້ອງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງນ້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຈັບໜ້ອຍດຽວ ກໍ່ບໍ່ຄວນລະເລີຍ ຕ້ອງຮູ້ຈັກໜັ່ນສັງເກດຮ່າງກາຍຂອງຕົວເອງສະເໝີ ຫາກເກີດອາການຜິດປົກກະຕິກໍ່ຄວນພົບແພດທັນທີ

ທີ່ມາ: https://health.mthai.com/howto/health-care/21064.html

ແບ່ງປັນ