Breaking News

(ແຊຣບອກຕໍ່ໆກັນ) ລະວັງ! ເງິນປອມໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ກຳລັງລະບາດ ທາງການອອກແຈ້ງເຕືອນ ພ້ອມບອກວິທີສັງເກດແບບງ່າຍໆ!!!

ແບ່ງປັນ

ປະຈຸບັນມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ລັກລອບປອມແປງທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ແລະ 100.000 ກີບ ອອກມາຈໍລະຈອນໃຊ້ຈ່າຍໃນສັງຄົມ ດ້ວຍຮູບແບບການນຳເອົາທະນະບັດແທ້ໄປອັດສຳເນົາສີ (Copy) ໃສເຈ້ຍ A4 ທຳມະດາ, ມີສີສັນລວດລາຍຄ້າຍຄືທະນະບັດແທ້, ດັ່ງນັ້ນ!!! ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2018 ໃຫ້ປະຊາຊົນເພີ່ມສະຕິລະວັງໂຕ ໃນການຮັບຈ່າຍ ທະນາບັດ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ແລະ 100,000 ກີບ ໃນທົ່ວປະເທດ.

(ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ພ້ອມວິທີສັງເກດຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້…)

(ຢ່າລືມແຊຣບອກຕໍ່ໆກັນ!!!)

(ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບ)

ແບ່ງປັນ