Breaking News

Career Advice

ຮູ້ກ່ອນສະໝັກວຽກ!!! ເຈົ້າເໝາະສົມຈະເຮັດວຽກກັບອົງກອນແບບໃດ???

ການເຮັດວຽກກັບອົງກອນທີ່ເປັນ Startup ແມ່ນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າບໍ່? ຫຼືການເຮັດວຽກກັບອົງກອນໃຫຍ່ໆ ຈະເໝາະສົມກັບເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ? ເປັນຄໍາຖາມທີ່ເຈົ້າຄວນຊອກຄໍາຕອບໃຫ້ໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະໄປສະໝັກວຽກ ເຈົ້າຈຶ່ງຈະມີແນວທາງຊອກຫາວຽກທີ່ແມ່ນສໍາລັບຕົວເອງ ເຈົ້າອາດຈະຕັດສິນໃຈຈາດສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບົດບາດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຫຼືເຫດຜົນອື່ນໆ ທີ່ແອັດຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ວ່າເຈົ້າເໝາະສົມກັບວຽກງານໃນອົງກອນແບບໃດກັນແທ້!!! 1. ອົງກອນແບບ Startups ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມັກຄວາມອິດສະຫຼະ ແລະ ເປັນຄົນກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ແນະນໍາໃຫ້ເຮັດວຽກໃນອົງກອນແບບ Startup ເພາະອົງກອນແບບນີ້ ເໝາະກັບຄົນທີ່ຕ້ອງການເວທີໃນການສະແດງຄວາມສາມາດ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເຊັ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງເດັກຈົບໃໝ່ ຫຼືຄົນຍຸກໃໝ່ໃນຕອນນີ້ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກມີປະສົບການມາແລ້ວ ຢາກເຮັດວຽກໃນອົງການແບບ Startup ຈະມີໂຄງສ້າງອົງກອນບໍ່ຕາຍຕົວ ເຮັດໃຫມີອິດສະຫຼະໃນການເຮັດວຽກ ສ້າງສັນວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຖ້າເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັບອົງກອນແບບ Startup ເຈົ້າຈະພົບກັບບັນຫາຫຼາກຫຼາຍ ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆໜ້າທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກບໍ່ເປັນເວລາ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງພາບລັກທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ອົງກອນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ລອງຖາມຕົວເອງເດີ້ ວ່າເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃຈກັບການເຮັດວຽກໃນອົງກອນແບບນີ້ ຫຼືບໍ່? 2. …

Read More »

ອ່ານເຕືອນສະຕິດຕົວເອງ!!! ຝາກຂໍ້ຄິດເຖິງຄົນທີ່ກໍາລັງເມື່ອຍ ແລະ ທໍ້ກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່…

ເຮັດວຽກກໍຕ້ອງເມື່ອຍເປັນທໍາມະດາ ແຕ່ຖ້າເຮັດໄປແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສຸກ ມີແຕ່ຈົ່ມເມື່ອຍ ເບື່ອວຽກ ບໍລິສັດບໍ່ດີ ວຽກໜັກ ເງິນເດືອນໜ້ອຍ ຖ້າມັນໜັກຂະໜາດນັ້ນກໍລາອອກໄປເທາະ!!! ແຕ່ຟ້າວກ່ອນສາວໆ ຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້… ປະໂຫຍກທໍາອິດ ທີ່ຕ້ອງຖາມຕົວເອງກ່ອນຕັດສິນໃຈລາອອກຄື ເຈົ້າເຮັດວຽກເພື່ອໃຜ? ຄໍາຕອບກໍເພື່ອຕົວເຈົ້າເອງນັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າຫາເງິນເພື່ອລ້ຽງປາກລ້ຽງທ້ອງຂອງຕົວເອງ ແລະຄອບຄົວ ບໍ່ເຮັດກໍບໍ່ມີກິນ ບໍ່ເຮັດກໍອົດຕາຍ ສະນັ້ນ ຈັ່ງໃດກໍຕ້ອງເຮັດຢູ່ແລ້ວກໍຢ່າໃຫ້ມັນເມື່ອຍຟຣີ… ສອງ ຮຽນຮູ້ວຽກ ເຝິກຝົນການຂາຍ ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດກັບເຈົ້າໃນອະນາຄົດ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຍາດມັນໄປໄດ້ ໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີວຽກໃດທີ່ບໍ່ເມື່ອຍ ຖ້າຕອນນີ້ສະບາຍແລ້ວກໍສະແດງວ່າ ເມື່ອກ່ອນເປັນຄົນດຸໝັ່ນເຮັດວຽກ ອົດທົນສູ້ກັບຄວາມາບາກຈົນມີເງິນເກັບເງິນໃຊ້ໃນຕອນນີ້… ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງຕົວເອງ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນກໍຄືເກົ່າ ແລະ ຂໍເພີ່ມຕຶ່ມອີກວ່າ ເວລາພົບບັນຫາຢ່າເອົາຄົນອື່ນ ຫຼືສິ່ງອື່ນມາເປັນຂໍ້ອ້າງໃຫ້ກັບຕົວເອງ ເພາະຄົນແບບນີ້ບໍ່ມີວັນກ້າວໜ້າໄປໃສ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈະບໍ່ມັກແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີເທົ່າໃດ… ຖ້າເຈົ້າຍິງແກ້ບັນຫາໄດ້ດີເທົ່າໃດ ຍິ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດົນ ແລະ ລາຍໄດ້ກໍຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນເອງ. ສາມ ຖ້າຈະຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່ກໍໄດ້ ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງພົບບັນຫາຢູ່ອີກນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ບັນຫາອາດຈະບໍ່ເປັນຕາຢ້ານເທົ່າ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈະແກ້ບັນຫານັ້ນແນວໃດ ລອງສັງເກດເບິ່ງຄົນທີ່ແກ້ບັນຫາຍາກໆໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ສໍາເລັດ …

Read More »

ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ!!! ລວມແນວຄິດພັດທະນາຕົວເອງ ເພື່ອກ້າວໄປເປັນຜູ້ສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກ…

ການເຮັດວຽກໃນຄວາມຄິດຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ ກໍຄື ການເຮັດວຽກໃຫ້ຜົນງານອອກມາດີທີ່ສຸດ ຫຼືເຮັດໃນໜ້າທີ່ທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ນີ້ຄືຄວາມສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານນັ້ນເອງ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າອາດຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ ນັ້ນກໍຄື ການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ແລ້ວແນວຄິດການພັດທະນາາຕົນເອງນັ້ນ ຈະເປັນຮູບແບບໃດ ມາເບິ່ງລາຍລະອຽດພ້ອມໆກັນເລີຍ… ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການພັດທະນາ ຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານໄດ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເລື່ອງຂອງບຸກຄະລິກ ພຶດຕິກໍາ ຫຼືແມ່ນແຕ່ວິທີການເຮັດວຽກ ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກສໍາຫຼວດ ແລະປະເມີນຕົວເອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຊອກຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍເພື່ອປັບປຸງ ຕົວຢ່າງ ຖ້າບໍ່ເກັ່ງພາສາອັງກິດ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ ເຈົ້າຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຄວາມງ່າຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີໂອກາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄິດບວກ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີສະເໝີ ຄວາມຄິດບວກເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອພົບອຸປະສັກ ຫຼືບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການເຮັດວຽກ ພຽງແຕ່ເຮົາມີຄວາມຄິດໃນທາງທີ່ດີ ເຮົາກໍສາມາດກ້າວຂ້າມບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄປໄດ້ໂດຍງ່າຍ… ຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກຈະບໍ່ມາເຖິງໃນມື້ນີ້ ມື້ອື່ນ ແຕ່ຕ້ອງມາຫາເຈົ້າຈັກມື້ ເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຄິດແຕ່ເລື່ອງດີໆ ຫຼືການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີຄວາມສຸກໄດ້. ມຸ່ງໝັ້ນອົດທົນ ຄວາມອົດທົນເປັນພະລງຂອງຄວາມສໍາເລັດ …

Read More »

ຄວນຮູ້!!! ທັກສະທາງສັງຄົມກໍຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກໄດ້…

ຄືທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ມະນຸດເປັນສັດສັງຄົມທີ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກ ທີ່ເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ທັກສະທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນທັກສະຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ ແລະ ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນບຸຸກຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນເສັ້ນທາງຂອງອາຊີບ ໂດຍທັກສະທາງສັງຄົມຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕ້ອງມາຈາກການຮຽນຮູ້ ປະສົບການ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ເກີດຈາກການເຝິກຝົນຕົນເອງມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ… ແນວໃດກໍຕາມຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີທັກສະທາງສັງຄົມ ກໍຍ່ອມສູນເສຍໂອກາດບາງຢ່າງໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາເລີ່ມເຝິກຝົນທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລາຍລື່ນ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບວຽກໃນແຕ່ລະມື້ ດ້ວຍ 4 ທັກສະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້… 1. ການເອົາໃຈໃສ່ ການສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນດີ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຮູສຶກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ ຖືເປັນທັກສະທາງສັງຄົມທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກຍຸກປັດຈຸບັນ ຖ້າເຈົ້າສາມາດເປີດໃຈຮັບຟັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຮູຈັກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຟັງຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ຖ້າເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນ ຄົນອື່ນກໍຈະເຂົ້າໃຈເຈົ້າເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງວິທີຄິດແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຜົນຮັບກັບມາໃນທິດທາງທີ່ດີຢ່າງແນ່ນອນ 2. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ຜູ້ຟັງທີ່ດີ ຄືຜູ້ຟັງທີ່ມີຄວາກະຕືລືລົ້ນ ເຊິ່ງໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຟັງໝູ່ຮ່ວມງານພຣີເຊັ້ນໂປຣເຈັກໃນສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເຈົ້າສາມາດສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້ດ້ວຍການສົບຕາ, ງຶກຫົວ ຫຼືໜ້າເມື່ອເຫັນດີ ອີກທັງການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີຈະຕ້ອງບໍ່ຂັດຈັງວະໃຮຂະນະທີ່ຜູ້ເວົ້າກໍາລັງເວົ້າ ຖ້າເຈົ້າມີປະເດັນສົງໄສ ຄວນຈະຍົກມືຖາມເມື່ອພຣີເຊັ້ນຈົບລົງແລ້ວ …

Read More »

ໝົດ Passion ກັບວຽກທີ່ເຮັດຈະໄປຕໍ່ແນວໃດ??? ມາເບິ່ງ!! 5 ເຄັດລັບແກ້ອາການໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກ…

ໄປເຮັດວຽກມື້ໃດກະຮູ້ສຶກເບື່ອ ໄດ້ແຕ່ເຝົ້າເບິ່ງໂມງວ່າເມື່ອໃດຈະຮອດໂມງເລີກວຽກ ຖ້າເຈົ້າມີຊີວິດແຕ່ລະມື້ໄປເພື່ອໃຫ້ຮອດດເວລາເລີກວຽກຢ່າງດຽວ ນັ້ນເປັນເພາະວ່າເຈົ້າເລີ່ມໝົດ Passion ຫຼືໝົດໄຟ ໃນການເຮັດວຽກແລ້ວ ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກໆ ມັກຈະມາຈາກການເຮັດວຽກເກົ່າໆ ຊໍ້າໆ ຊາກໆ ເງິນເດືອນກໍໜ້ອຍ ຢູ່ແຕ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມເກົ່າໆ ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ເຄຼຍເທົ່າໃດກໍບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ… ຖ້າໃຜທີ່ກໍາລັງເປັນແບບນີ້ຢູ່ ລອງມາຈູດໄຟໃຫ້ກັບຕົວເອງອີກຄັ້ງ ກັບ 5 ເຄັດລັບທີ່ ຂວັນໃຈ ນໍາມາຕ້ອນກັນໃນມື້ນີ້ເບິ່ງເດີ້!!! 1. ຄົ້ນຫາເຫດຜົນໃຫ້ພົບ ສິ່ງທີ່ຈະດັບທຸກໄດ້ກໍຄື ສາເຫດ ຖ້າເຮົາຮູ້ສາເຫດ ເຮົາຈຶ່ງຈະຊອກຫາທາງອອກພົບວ່າ ທຸກແບບນີ້ຄວນໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂແບບໃດ ກ່ອນອື່ນເລີຍ ຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກເບື່ອກັບວຽກທີ່ເຮັດ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງເລີຍ ເພາະວຽກເກົ່າໆ ຫົວໜ້າເຂັ້ມງວດເກີນໄປ ເງິນເດືອນບໍ່ດຶງດູດພໍ ຫຼືເລີ່ມໝົດຄວາມມ່ວນກັບວຽກທີ່ເຮັດ ຫຼືເຫດຜົນອື່ນໆ ຖ້າເຈົ້າພົບແລ້ວ ກໍຄ່ອຍໆຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຈຸດຕໍ່ໄປຈ່າ 2. ມ່ວນໄປກັບເປົ້າໝາຍໃໝ່ໆ ກັບວຽກເກົ່າໆ ກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ໄກໆ ເຮົາມາເບິ່ງເປົ້າໝາຍໃນວຽກປະຈໍາທີ່ເຮັດຢູ່ກັນດີກວ່າ ບາງເທື່ອການວາງແຜນໄປໄກເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນກັງວົນ ແລະ ຈິດໃຈບໍ່ສະຫງົບລ່ອງລອຍໄປໄກ ແຕ່ການກໍານົດເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ …

Read More »