Breaking News

Magazine

6 ຂັ້ນຕອນ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນອົງກອນສູ່ການປ່ຽນແປງໃນຍຸກດີຈີຕອລ

ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນອົງກອນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະເມື່ອຄົນເຮົາມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ, ເພື່ອໃຜແລ້ວ ມັນມັກທີ່ຈະອອກມາດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສະເໝີ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີການປ່ຽນແປງ ຫຼາຍອົງກອນມີການປ່ຽນແປງຈາກເຄື່ອງມືດີຈີຕອລເຮົາຍິ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈ, ໃສ່ໃຈ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈມັນ ເຊິ່ງມື້ນີ້ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນອົງກອນສູ່ການປ່ຽນແປງໃນຍຸກດີຈີຕອລໃນ 6 ຂັ້ນຕອນຄື: 8 tips for how to work from home, from NPR’s Life Kit. 1 ສ້າງພາບອົງກອນທີ່ຕ້ອງການ ພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງ ການສ້າງພາບອົງກອນທີ່ຕ້ອງການ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນພາບລວມຕ່າງທີ່ເຮົາຈະປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງຕົນເອງໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້. 2 ຮ່ວມກັນສ້າງວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນໃນການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມກັນສ້າງວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຮັດຕາມນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ. 3 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ນຳໄປສູ່ວິໄສທັດທີ່ວາງໄວ້ ສະພາບແວດລ້ອມເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະຖ້າສະພາບແວດລ້ອມດີ ຈິດໃຈຈະດີ ເພື່ອນຮ່ວມງານດີຍ່ອມມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ຈະສາມາດພາກັນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ສຳເລັດ. 4 ສ້າງແນວທາງການປັບໂຕໃຫ້ພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມ ສ້າງແນວທາງໃຫ້ພະນັກງານ …

Read More »

ວີທີ ທີ່ຈະລືມແຟນເກົ່າໄດ້ໄວ ຄວນເຮັດແນວໃດ

ການ Move on ຫຼືການກ້າວຜ່ານເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຄວາມຮັກ ເພາະທຸກສິ່ງເກີດຂຶຶ້ນມາຈາກທັງສອງຝ່າຍ ເມື່ອຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຖອຍອອກຈາກທາງຮັກ ອີກຝ່າຍກໍຕ້ອງ Move on ຕໍ່ໄປ. ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງຄາໃຈ,​ ຍັງຮັກ ຫຼືຍັງຜູກພັນກັບຮັກເກົ່າທີ່ຢາກຈະລືມ ມື້ນີ້ ແອັດເລີຍນຳເອົາ 8 ວິທີ ການ Move on ທີ່ຈະລືມແຟນເກົ່າງ່າຍໆ ມາໃຫ້ທຸກຄົນລອງປະຕິບັດ. 1. ປ່ຽນໄປຄິດເລື່ອງອື່ນ ເມື່ອຄິດຮອດເຂົາ ຄວາມຄິດຮອດເປັນສິ່ງທີ່ຫ້າມບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຍັງຮັກຫຼາຍ ຄວາມຄິດຮອດຍິ່ງຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ເພາະເວລາທີ່ຢູ່ນຳກັນມັນມີຄວາມຊົງຈຳຫຼວງຫຼາຍທີ່ດີ ເຊິ່ງເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງບໍ່ຄິດເພາະຍິ່ງຄິດຮອດກໍຍິ່ງເຈັບ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຄິດເລື່ອງອື່ນຕັດເມື່ອເວລາຄິດຮອດເຂົາ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ມີມື້ລືມເຂົາເລີຍ. 2. ບໍ່ຄວນຢູ່ຄົນດຽວ ໃຜທີ່ຫາກໍເລີກກັບແຟນກໍຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫງົາໆເປັນປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຢູ່ຄົນດຽວຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສົ້າກວ່າເກົ່າ ຄວນຫາເວລາໄປຜັກຜ່ອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືຄອບຄົວ ເຊັ່ນ: ການໄປເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພງ, ໄປທ່ຽວ… …

Read More »

ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ?

ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຄືບຸກຄະລາກອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຫຼາຍຮ້ອຍພັນເທົ່າຄືກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກມາດົນແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີໄຟ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈບໍ່ນ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈະກະຕຸ້ນແນວໃດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບ ມາເບິ່ງນຳກັນ! 1. ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ພະນັກງານໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ກ້າຄິດ, ກ້າຕັດສິນໃຈເລື່ອງສຳຄັນພໍປານໃດ ເພາະການເລືອກທີ່ຈະເຮັດຫຍັງອີງຕາມຜູ້ໃຫຍ່ໃນອົງກອນຈະປອດໄພກວ່າ ເຊິ່ງເຮົາຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລອງຜິດລອງຖືກ ເພາະພວກເຂົາຈະຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດນັ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນປະສົບການທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍທີ່ເຮົາເອງກໍຕ້ອງເບິ່ງ ແລະ ແນະນຳວ່າໂຕໃດຖືກໂຕໃດຜິດ ເພື່ອທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 2. ເຮັດໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງຄືສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄົນເຫັນແລ້ວເຮັດຕາມ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເຮັດຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງ ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດເຮັດມັນໄດ້ເຖິງຈະບໍ່ 100% ກໍຕາມ ເພາະພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າຢ່າງດຽວພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ. 3. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຍົກລະດັບຜົນງານ ຄົນເຮັດວຽກມັກຈະພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອຸປະກອນການເຮັດວຽກເກົ່າ, ການເດີນທາງມາເຮັດວຽກມີຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ມີຜົນງານຢູ່ໃນລະດັບປານກາງທີ່ບໍ່ໂດດເດັ່ນ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄື ຕ້ອງຄົ້ນໃຫ້ພົບວ່າພະນັກງານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລື່ອງໃດ ຖ້າເຮົາຕອບໂຈດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. 4. ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໄລຍະທຳອິດ ພະນັກງານໃໝ່ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ເຊິ່ງໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນຫົວໜ້າກໍຄືການພະຍາຍາມສອບຖາມຄວາມຕ້ອງການ …

Read More »

9 ສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍສັງເກດກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍພິເສດຂອງແມ່ຍິງ…

1 ຜົມຂອງຜູ້ຍິງຍາວໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ຜົມຜູ້ຍິງຈະຍາວປະມານ 0,02 mm ຕໍ່່ມື້ ແລະ ລວມຈຳນວນເສັ້ນຜົມຜູ້ຍິງຈະຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 2 ສັນຊາດຕະຍານໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ສະໝອງບໍລິເວນທີ່ກ່ຽວກັບສັນຊາດຕະຍານ ຫຼືລາງສັງຫອນຜູ້ຍິງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຕອບສະໜອງໄວກວ່າ. 3 ຜູ້ຍິງຄວນນອນຫຼັບຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ລະເລ່ຍຜູ້ຍິງຄວນນອນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ 20​ ນາທີ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ຊ້ອມແຊມໂຕເອງ, ເນື່ອງຈາກຜູ້ຍິງໃຊ້ສະໝອງສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ. 4 ຜູ້ຍິງໄຫ້ໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ຜູ້ຍິງຖືວ່າເປັນເພດທີ່ມີຈິດໃຈອ່ອນ ໂດຍມັກສະແດງອາການເສຍໃຈອອກມາເລີຍ ເຊັ່ນ: ເມື່ອບໍ່ພໍໃຈ ຫຼືເສຍໃຈ ຈະຮ້ອງໄຫ້ອອກມາທັນທີ ເຊິ່ງອັດຕາການໄຫ້ຂອງຜູ້ຍິງສະເລ່ຍແບ້ວ ປະມານ 30-64 ເທື່ອຕໍ່ປີ. 5 ຜູ້ຍິງຫູດີກ່ອນຜູ້ຊາຍ 2 ເທົ່າ ເຊວປະສາດຂອງສະໜອງທັງສອງຊີກ ຈະກະຕຸ້ນໝົດໃນເວລາກຳລັງຟັງ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊາຍກະຕຸ້ນພຽງແຕ່ຂ້າງດຽວ. 6 ມີຕ່ອມຮັບຣົດຊາດຄວາມຫວານຫຼາຍ ຜູ້ຍິງມີຕ່ອມຮັບຣົດຊາດຫວານຢູ່ໃນລີ້ນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນວ່າຜູ້ຍິງມັກກິນຂອງຫວານຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ 7 ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຍິງເຕັ້ນໄປກວ່າຜູ້ຊາຍ ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຍິງເຕັ້ນໄວກວ່າຜູ້ຊາຍ ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ …

Read More »

8 ຢ່າງ ທີ່ແມ່ຍິງເກັ່ງບໍ່ຄວນເຮັດມີຫຍັງແດ່?

1. ຢ່າປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ (Don”t compare yourselves to other people) ການປຽບທຽບຄົນອື່ນຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ມີຄວວາມໝັ້ນໃຈ, ເມື່ອເຮົາເຫັນແຕ່ຈຸດດີຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຫວັງຢາກເປັນແບບເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວແຕ່ລະຄົນກໍມີຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຄືກັນ. ສະນັ້ນ, ແມ່ຍິງທີ່ເກັ່ງບໍ່ຄວນເອົາຄົນອື່ນມາປຽບທຽບໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າຕົນເອງຕໍ່່າຕ້ອຍ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບນຳເອົາມາຜັກດັນໃຫ້ເກັ່ງໃນແບບຂອງຕົນເອງ. 2. ຢ່າເຮັດໂຕຄືຄົນສົມບູນແບບ (Don”t insist on perfection) ຊີິວິດທຸກຄົນບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບໄປໝົດ, ບໍ່ມີໃຜດີຈົນບໍ່ມີຂໍ້ເສຍ ແລະ ກໍບໍ່ມີໃຜມີແຕ່ຂໍ້ເສຍຈົນບໍ່ມີຂໍ້ດີ. ສະນັ້ນ, ຢ່າເປັນຄົນບໍ່ພໍໃຈກັບທຸກເລື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ເພາະສຸດທ້າຍຕົນເອງຈະໃຈຮ້າຍ ແລະ ໂວຍວາຍໃສ່ຄົນອື່ນນຳອີກ. 3. ຢ່າໃຫ້ຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ ດຶງເປົ້າໝາຍເຮົາໄວ້ (Don”t let self-doubt stop you from reaching your goals) ເມື່ອເຮົາເປັນຄົນລັງເລ, ກັງວົນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ເຖິງຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ກິນເຂົ້າກັບຫຍັງ?, …

Read More »