Category : ຂ່າວພາຍໃນ

ອົງການ UNICEF ສຸມໃສ່ 7 ແຜນງານໃຫຍ່

ແບ່ງປັນ

ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ! ຣາຊີນີປະເທດແບນຊິກຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ພະຣາຊີນີ ມາ

Comments Off on ອົງການ UNICEF ສຸມໃສ່ 7 ແຜນງານໃຫຍ່ / 162 View / 22/02/2017

ການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີດ

ແບ່ງປັນ

ປັດຈຸບັນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົ້ງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີ&#3

Comments Off on ການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ 3 ແຍກສີເກີດ / 83 View / 21/02/2017

ຖະແຫລງ ການຈັບກຸມ ແລະ ມ້າງກຸ່ມຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ-ອາວຸດເສິກລາຍໃຫຍ່

ແບ່ງປັນ

ກົມຕຳຫລວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນ&#371

Comments Off on ຖະແຫລງ ການຈັບກຸມ ແລະ ມ້າງກຸ່ມຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ-ອາວຸດເສິກລາຍໃຫຍ່ / 10987 View / 16/02/2017

ເຄບີ ໂຄລາວ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ແບ່ງປັນ

ງານເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ເຄບີ ໂຄລາວ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 &#

Comments Off on ເຄບີ ໂຄລາວ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ / 34 View / 14/02/2017

ຂ່າວດີ! ສຳລັບຜູ້ພິການ ແຕ່ກຳເນີດ

ແບ່ງປັນ

​ເລີ່​ມແຕ່ວັນທີ 07-20 ກຸມພາ 2017 ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ. ຄະ​ນະ​ທີມ​ແພດອາສາສະໝັກຈາ

Comments Off on ຂ່າວດີ! ສຳລັບຜູ້ພິການ ແຕ່ກຳເນີດ / 150 View / 14/02/2017