Breaking News

Event

ລາຍງານຈາກ UN ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ເຮືອນ” ເປັນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບແມ່ຍິງ… ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ແມ່ນເກີດຈາກຄູ່ຮັກ ແລະຄົນໃນຄອບຄົວ!!!

ເມື່ອ “ເຮືອນ” ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ປອດໄພອີກຕໍ່ໄປ!!!ໍ ປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າຈະມີກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບທີ່ອອກມາວ່າດ້ວຍສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍໆເຫດການໃນສັງຄົມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິດສະເໝີພາບນັ້ນຍັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຫດການທີ່ແມ່ຍິງຖືກກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງໃນຫຼາຍໆຮູບແບບເຊັ່ນ: ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ການທໍາຮ້າຍຈິດໃຈ ແລະການຂົ່ມຂືນ, ບາງຄັ້ງກໍເປັນເຫດໃຫ້ເຖິງແກ່ຊີວິດ ແຕ່ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດທິໃຫ້ກັບຕົນເອງໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະທີ່ໂສກເສົ້າໃຈໄປກວ່ານັ້ນຄື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະກະທຳໂດຍບຸກຄົນໃກ້ຕົວ. ຈາກລາຍງານປະເດັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຄະດີຄາດຕະກໍາ ເຫຍື່ອທີ່ເປັນແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ມີສາຍເຫດມາຈາກ ຝີມືຂອງຄູ່ຮັກ ຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ; ຈົນເວົ້າໄດ້ວ່າ “ເຮືອນ” ບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກ “ສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບແມ່ຍິງ” ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກຮວບຮວມໂດຍສໍານັກງານວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ເຜີຍແຜ່ຂຶ້ນເນື່ອງໃນ ວັນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2018 ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກໍານົດໄວ້; ຈາກຈໍານວນຄະດີຄາດຕະກໍາທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນແມ່ຍິງທົ່ວໂລກລວມ 87.000 ຄະດີ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ມີຄະດີທັງໝົດ 50.000 ຄະດີ ຫຼືປະມານ 58% ທີ່ຜູ້ກໍ່ເຫດຢູ່ໃນຄວາມສໍາພັນ …

Read More »

“Yes” means “Yes”, “No” means “No”! ການແຕ່ງຕົວ Sexy ບໍ່ແມ່ນການສົມຍອມ ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ…

ຄວາມເຊື່ອທີີ່ວ່າ “ແມ່ຍິງປາກບໍ່ກົງກັບໃຈ” ເປັນເຫດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດມາແລ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຢູ່ ປະເທດລາວ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ. ເມື່ອແມ່ຍິງປະຕິເສດວ່າ “ບໍ່” ແຕ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງພັດຕີຄວາມໄປເອງວ່າ “ນາງປາກບໍ່ກົງກັບໃຈ ທີ່ຈິງແລ້ວນາງຕ້ອງການຮ່ວມເພດ” ຫຼືລະເມີໄປຕີຄວາມ ຈາກສັນຍາລັກອື່ນໆຕື່ມອີກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດື່ມເຫຼົ້າ, ຢາເສບຕິດ, ການແຕ່ງຕົວທີ່ sexy ຫຼືແມ່ນແຕ່ການນຸ່ງຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ sexy. ທີີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນ ການນຸ່ງຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ sexy ພັດຖືກໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ ຈົນສານຕັດສິນໃຫ້ຜູ້ກະທຳການລະເມີດພົ້ນຜິດພຸ້ນໃດ ເປັນຕາເຫຼືອເຊື່ອແມ່ນບໍ່? ເຫດການນີ້ຫາກໍເກີດຂຶ້ນໝາດໆ ທີ່ເມືອງຄອດ, ປະເທດໄອແລນ ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ. ອັນເປັນເຫດໃຫ້ແມ່ຍິງໃນປະເທດນັ້ນບໍ່ພໍໃຈ ຈົນລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຍົກເລີກຄໍາຟ້ອງຮ້ອງຄະດີຂົ່ມຂືນຍິງສາວອາຍຸ 17 ປີ ແລະ ສາເຫດທີ່ສານຕັດສິນຍົກຟ້ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຍຂອງຝ່າຍຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາເອົາຊຸດຊັ້ນໃນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມາອ້າງເປັນຫຼັກຖານ ພ້ອມກ່າວປະນາມການແຕ່ງຕົວຂອງນາງໃນຄືນທີ່ເກີດເຫດວ່າ “You have to look at the way she was …

Read More »

Lady Gaga ແຊຣປະສົບການທີ່ເຄີຍຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ! ເພື່ອບອກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ແລະໃກ້ຕົວສໍ່າໃດ! ພ້ອມທັງປະກາດຈຸດຢືນໃຫ້ທຸກຄົນລຸກຂຶ້ນມາແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃຫ້ໝົດໄປຈາກສັງຄົມ…

Lady Gaga ການລົນນະລົງຍຸຕິການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊື່ອວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນເຄີຍຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງໃນຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍສາຍຕາ, ວາຈາ ຫຼືການກະທໍາ ໃນລັກສະນະທີ່ສື່ເຖິງເລື່ອງເພດ; ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກຮ້ອງຊື່ດັງ “ສະເຕຟານີ່ ໂຈແອນ ແອງເຈລີນາ ເຈີມານ໊ອດຕາ” ຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ ເລດີ່ ກາກ່າ (Lady Gaga) ສີລະປິນແນວ Pop ລູກເຄິ່ງອາເມຣິກາ-ອີຕາລີ່ ທີ່ໄດ້ອອກມາເລົ່າປະສົບການ ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕອນອາຍຸ 19 ປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ທຸກທໍລະມານທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ ລາວຕ້ອງພົບກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດພຽງລໍາພັງ ເຖິງວ່າຈະໄປຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນວົງການຫຼາຍຄົນ ແຕ່ທຸກຄົນກໍບໍ່ສາມາດທວງຄວາມຍຸຕິທໍາ ຫຼືແມ່ນແຕ່ແນະນໍາຊ່ອງທາງໃນການຮັກສາຈິດໃຈໃຫ້ລາວໄດ້, ລາວໄດ້ນັ່ງກ່າວໂທດຕົນເອງວ່າເປັນຍ້ອນການແຕ່ງຕົວ ແລະ ວີຖີຊີວິດຂອງລາວທີ່ນໍາໄປສູ່ຝັນຮ້າຍຄັ້ງນັ້ນ; ຈົນນໍາມາເຊິ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານ ເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ, ໂຣກຈິດກັງວົນ ແລະໂຣກຄຼຽດຢ່າງໜັກ ລາວໃຊ້ເວລາເຖິງ 7 ປີໃນການບໍາບັດຈິດໃຈ ຈຶ່ງຫັນມາຍອມຮັບໃນຊີວິດ ແລະ ຕົວຕົນຂອງຕົວເອງອີກຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ເອົາຊະນະເຫດການສະເທືອນຂວັນໃນຄັ້ງນັ້ນໄດ້ສໍາເລັດ ເລດີ່ ກາກ່າ ກໍຫັນມາທຸ່ມເທພະລັງຂອງລາວ ໃຊ້ຈຸດຢືນໃນການເປັນຄົນບັນເທີງສົ່ງພະລັງໃຫ້ກັບ …

Read More »

ແມ່ຍິງທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະແຕ່ງກາຍ ແລະນຸ່ງຊຸດຊັ້ນໃນແບບໃດກໍໄດ້… ຢ່າກ່າວອ້າງວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດແມ່ນການ “ສົມຍອມ” ຂອງແມ່ຍິງ…

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດບໍ່ແມ່ນການ “ສົມຍອມ” ປັດຈຸບັນມີຂ່າວຄວາມເຄື່ອນໄຫວໜຶ່ງຂອງປະເທດ “ໄອແລນ” ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ນັ້ນກໍຄືການປະທ້ວງຂອງແມ່ຍິງຊາວໄອຣິສ ທີ່ມີຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຍົກເລີກຄໍາຝ້ອງຂອງຄະດີລ່ວງລະເມີດທາງເພດຄະດີໜຶ່ງ; ເປັນຄະດີຂົ່ມຂືນຍິງສາວອາຍຸ 17 ປີ ແລະ ສາເຫດທີ່ສານຕັດສິນຍົກຝ້ອງເນື່ອງຈາກວ່າ ຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາເອົາຊຸດຊັ້ນໃນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມາເປັນຫຼັກຖານວ່າ ການແຕ່ງຕົວມີຄວາມຢົ່ວຢວນເກີນໄປ ພ້ອມກ່າວປະນາມການແຕ່ງຕົວຂອງນາງໃນຄືນທີ່ເກີດເຫດວ່າ “You have to look at the way she was dressed. She was wearing a thong a lace front” ແປວ່າ “ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງທີ່ການແຕ່ງຕົວຂອງນາງ ນາງໃສ່ຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ມີລູກໄມ້ຢູ່ທາງໜ້າ” ຈາກຄໍາກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ ສານຈຶ່ງຕັດສິນໃຫ້ຈໍາເລີຍເພດຊາຍອາຍຸ 27 ປີ ພົ້ນຜິດຈາກຄະດີຂົ່ມຂືນໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ຈາກເຫດການດັ່ງກ່່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແມ່ຍິງຊາວໄອຣິສເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຈົນເກີດມີການປະທ້ວງຂຶ້ນ; ເຊິ່ງມີແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ ຮວມພະລັງກັນເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນໄປສະແດງໃນສານ, ບາງຄົນກໍໄດ້ນໍາເອົາຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ມີຄວາມຢົ່ວຢວນໄປວາງໄວ້ຢູ່ທາງໜ້າສານເມືອງຄອດ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ …

Read More »

#HearMeToo ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສ່ວນຕົວ…

#HearMeToo ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສ່ວນຕົວ… ໃນປີຜ່່ານມາແມ່ຍິງອາເມຣິກາ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຕ່າງກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໂພສຂໍ້ຄວາມເຖິງເຫດການທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນອາດີດຂອງຕົນເອງ ຕາມດ້ວຍ #Metoo ເພື່ອສື່ເຖິງເຫດການທີ່ປຽບດັ່ງຝັນຮ້າຍທີ່ຕົນເອງກໍເຄີຍພົບມາເຊັ່ນກັນ … ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທີ່ມາຂອງປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກ ການເປີດເຜີຍໃນວົງການ Hollywood ເມື່ອຜູ້ສ້າງ ແລະ ກໍາກັບໜັງທີ່ມີຊື່ສຽງ Harvey Wienstien ຜູ້ຊາຍທີ່ຮັ່ງມີ, ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີອໍານາດຄົນໜຶ່ງໃນວົງການບັນເທີງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຊ້ອໍານາດລ່ວງລະເມີດນັກສະແດງ ແລະ ສີລະປີນຍິງຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ; ໃນເວລາ 30 ກວ່າປີ ແລະ ສາມາດລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຈົນເມື່ອວັນທີ 15 ຕຸລາ 2017 Alyssa Milano ຜູ້ທີ່ສ້າງ #Metoo ເພື່ອສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃຫ້ນັກສະແດງ ແລະ ສີລະປີນຍິງທີ່ເຄີຍພົບເຫດການຄືກັນກັບນາງ …

Read More »